TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 145

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
85//UBND-NCPC UBND tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 23/01/2018
107/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc đăng tải dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang 06/02/2018
199/STNMT-TNN Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Khí tượng thủy văn; Tài nguyên nước Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3); Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018 12/03/2018
232/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường 16/03/2018
266/STNMT-KS Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Địa chất và Khoáng sản Về việc thực hiện các quy định về xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 26/03/2018
827/BTNMT-TĐKTTT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018 26/02/2018
04/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn Về việc tổ chức hưởng ứng kỷ niệm "Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới" năm 2018 12/03/2018
35/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 01/08/2017
311/STNMT-ĐĐBĐ&VT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Đo đạc và Bản đồ Về việc hướng dẫn đo đạc trích đo địa chính thửa đất phục vụ các mục đích quản lý nhà nước về đất đai 30/03/2018
12/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 09/04/2018
1415/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2017
3070/BTNMT-VP Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan 13/06/2018
24/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua khen thưởng năm 2018 15/05/2018
3438/BTNMT-PC Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường 29/06/2018
1127/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Công điện Khí tượng thủy văn Về việc ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long và mưa lũ tại Bắc Bộ 31/08/2018