Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 129

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
21/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/07/2014
25/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Đo đạc và Bản đồ; Tài nguyên đất Quy định về bản đồ địa chính 19/05/2014
29/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Tài nguyên đất Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 02/06/2014
61/2018/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/04/2018
09/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Viễn thám Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 06/06/2017
51/2005/QH11 Quốc hội Báo cáo Công nghệ thông tin Luật Giao dịch điện tử 29/11/2005
45/2013/QH13 Quốc hội Luật Tài nguyên đất Luật Đất đai 29/11/2013
60/2010/QH12 Quốc hội Luật Địa chất và Khoáng sản Luật Khoáng sản 17/11/2010
90/2015/QH13 Quốc hội Luật Khí tượng thủy văn Luật Khí tượng thủy văn 23/11/2015
55/2014/QH13 Quốc hội Luật Môi trường Luật Bảo vệ môi trường 23/06/2014
17/2012/QH13 Quốc hội Luật Tài nguyên nước Luật Tài nguyên nước 21/06/2012
25/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Tố cáo 12/06/2018
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật phòng, chống tham nhũng 20/11/2018
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin Luật tiếp cận thông tin 06/04/2016
09/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 09/02/2017