TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 145

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
413/STTTT-TTBCBC Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh DỊch tả lợn Châu Phi 15/06/2020
1127/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Công điện Khí tượng thủy văn Về việc ứng phó lũ lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long và mưa lũ tại Bắc Bộ 31/08/2018
85//UBND-NCPC UBND tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 23/01/2018
107/STNMT-QLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc đăng tải dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Kiên Giang 06/02/2018
199/STNMT-TNN Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Khí tượng thủy văn; Tài nguyên nước Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3); Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2018 12/03/2018
232/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường 16/03/2018
266/STNMT-KS Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Địa chất và Khoáng sản Về việc thực hiện các quy định về xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 26/03/2018
827/BTNMT-TĐKTTT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018 26/02/2018
311/STNMT-ĐĐBĐ&VT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Đo đạc và Bản đồ Về việc hướng dẫn đo đạc trích đo địa chính thửa đất phục vụ các mục đích quản lý nhà nước về đất đai 30/03/2018
3070/BTNMT-VP Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan 13/06/2018
3438/BTNMT-PC Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường 29/06/2018
4771/BTNMT-TTTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Môi trường Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 05/09/2018
5943/BTNMT-TCMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Môi trường Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 26/10/2018
1117/STNMT-CCQLĐĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Tài nguyên đất Về việc cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện 20/11/2018
906/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự động liên tục 26/09/2018