TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 145

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
32-HD/BTG Ban Tuyên Giáo Công văn Đo đạc và Bản đồ Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 13/02/2018
232/TB-STNMT Bộ Nội vụ Thông báo Công nghệ thông tin về việc giao lưu trực tuyến qua mạng internet với nhân dân vào doanh nghiệp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp 31/10/2016
827/BTNMT-TĐKTTT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018 26/02/2018
3070/BTNMT-VP Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp tuyên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (GEF6) và các sự kiện liên quan 13/06/2018
3438/BTNMT-PC Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường 29/06/2018
4771/BTNMT-TTTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Môi trường Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 05/09/2018
5943/BTNMT-TCMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Môi trường Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 26/10/2018
3805/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Tài nguyên nước Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1” của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10. 18/12/2018
2035/BTNMT-TTTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Môi trường Về việc tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2018 20/04/2018
1875/BTNMT-TĐKTTT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Các lĩnh vực khác Về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch khen thưởng năm 2018 16/04/2018
888/TTr-VP Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Thanh tra Gửi Kế hoạch thanh tra về tài nguyên và môi trường năm 2018 27/11/2017
2528/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Thủ tục hành chính Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/10/2017
2704/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Thanh tra Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 24/11/2016
4750/BTNMT-VP Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Công nghệ thông tin Về việc chuẩn bị giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp ngày 08/11/2016 21/10/2016
08/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Biến đổi khí hậu Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 16/05/2016