Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 114

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019
15/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019
38/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 09/05/2019
08/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Biển và Hải đảo Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 09/05/2019
37/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 07/05/2019
07/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/04/2019
04/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản; Tài nguyên nước Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 17/04/2019
01/2019/TT-BCT Bộ Tài chính Thông tư Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu 09/01/2019
03/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Viễn thám Về hoạt động viễn thám 04/01/2019
32/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Công nghệ thông tin Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 26/12/2018
31/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước 26/12/2018
28/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Địa chất và Khoáng sản Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 26/12/2018
167/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên nước Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất 26/12/2018
188/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018
184/2018/NQ-HĐND HĐND tỉnh Kiên Giang Nghị quyết Tài nguyên đất Về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 14/12/2018