TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 130

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10/04/2020
37/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghĩ định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 30/03/2020
24/2020/NĐ-CP Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Nghị định Tài nguyên đất Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 24/02/2020
18/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đo đạc và Bản đồ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11/02/2020
03/2020/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Tài nguyên đất Ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 13/01/2020
06/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên đất Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 03/01/2020
25/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Môi trường Quy địng chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 31/12/2019
23/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản; Tài nguyên nước Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020. 05/12/2019
91/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 19/11/2019
73/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
67/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Địa chất và Khoáng sản Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 31/07/2019
16/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019
15/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/07/2019
38/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 09/05/2019
08/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Biển và Hải đảo Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 09/05/2019