Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 129

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
203/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc thông, tin tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông 10/04/2019
13/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thanh tra Triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 04/04/2019
12/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thanh tra Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng năm 2019 04/04/2019
10/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thanh tra Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 22/03/2019
1045/BTNMT-TCKTTV Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Khí tượng thủy văn Về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 11/03/2019
225/STNMT-TNN Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Khí tượng thủy văn; Tài nguyên nước Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019 07/03/2019
05/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 05/03/2019
469/QĐ-UBND Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Thủ tục hành chính Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/03/2019
859/BTNMT-TTTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Tài nguyên nước Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019 28/02/2019
144/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Môi trường Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/02/2019
136/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Về việc thực hiện Kế hoạch về dự toán chi ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2019 và kế hoạch 03 năm (2019-2021) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/02/2019
114/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Về việc lập hộp thư điện tử phục vụ hoạt động nhập khẩu phế liệu 30/01/2019
02/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 22/01/2019
01/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủ tục hành chính Công tác cải cách hành chính năm 2019 11/01/2019
3805/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định Tài nguyên nước Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1” của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10. 18/12/2018