TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 145

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1196/SNV-CCHC&TCPCP Sở Nội vụ Kiên Giang Công văn Cải cánh hành chính Về việc thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước 25/09/2020
1036/STNMT-BVMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Môi trường Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 17/09/2020
612/STTTT-TTBCBC Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc tiếp tục tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh KG 24/08/2020
127/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Các lĩnh vực khác Tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín 24/08/2020
999/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Tổ chức Ban Hành quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường 19/08/2020
1119/UBND-KGVX UBND tỉnh Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng, cài đặt ứng dụng Bluezone 19/08/2020
852/STNMT-VP Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ 06/08/2020
746/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường 29/06/2020
636/STNMT-BHĐ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Biển và Hải đảo về việc hướng dẫn đề cương xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và trình tự, hồ sơ thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/06/2020
413/STTTT-TTBCBC Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh DỊch tả lợn Châu Phi 15/06/2020
571/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên đất Về việc ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện cấp đổi GCNQSDĐ, quyền SHNO và Tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh KG 27/05/2020
326/STTTT-TTBCBC Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh 14/05/2020
296/STTTT-TTBCBC Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Tăng cường tuyên truyền các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30//2020 và 01/5/2020 28/04/2020
286/STTTT-TTBCBC Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp năm 2020 28/04/2020
439/UBND-VHXH UBND tỉnh Kiên Giang Công văn Các lĩnh vực khác Về việc thực hiện nghiêm công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (lần 2) 31/03/2020