TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Viễn thám Về hoạt động viễn thám 04/01/2019
10/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Viễn thám Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 06/06/2017
09/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Viễn thám Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia 06/06/2017
08/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Viễn thám Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám 06/06/2017