TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 19

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07/2020/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên đất; Tài nguyên nước Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 31/08/2020
23/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản; Tài nguyên nước Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020. 05/12/2019
04/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản; Tài nguyên nước Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 17/04/2019
31/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước 26/12/2018
167/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên nước Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất 26/12/2018
76/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ 29/12/2017
47/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 07/11/2017
16/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 25/07/2017
15/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước 21/07/2017
82/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên nước Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 17/07/2017
33/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên nước; Địa chất và Khoáng sản; Thanh tra Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 03/04/2017
24/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Tài nguyên nước Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 09/09/2016
17/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên nước Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 23/05/2016
37/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên nước Về việc Quy định lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/09/2015
35/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên nước Về việc quy định phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/09/2015