Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 7

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
09/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Khí tượng thủy văn Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết 16/05/2016
08/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Khí tượng thủy văn Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 16/05/2016
07/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Khí tượng thủy văn Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia 16/05/2016
06/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Khí tượng thủy văn Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 16/05/2016
38/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Khí tượng thủy văn Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 15/05/2016
05/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Khí tượng thủy văn Quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia 13/05/2016
90/2015/QH13 Quốc hội Luật Khí tượng thủy văn Luật Khí tượng thủy văn 23/11/2015