Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
73/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 05/09/2019
32/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Công nghệ thông tin Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 26/12/2018
28/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nghệ thông tin Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 06/09/2018
13/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cân thông tin 23/01/2018
73/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 14/06/2017
07/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Công nghệ thông tin Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/05/2017
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Công nghệ thông tin Luật tiếp cận thông tin 06/04/2016
26/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Công nghệ thông tin Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 28/05/2014
51/2005/QH11 Quốc hội Báo cáo Công nghệ thông tin Luật Giao dịch điện tử 29/11/2005