TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 13

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
612/STTTT-TTBCBC Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc tiếp tục tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh KG 24/08/2020
1119/UBND-KGVX UBND tỉnh Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng, cài đặt ứng dụng Bluezone 19/08/2020
08/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 26/02/2020
1241/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích 14/11/2019
1049/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc tăng cường ứng dụng văn bản điện tử có xác thực chữ ký số trong ngành Tài nguyên và Môi trường 27/09/2019
05/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 05/03/2019
232/STNMT-CNTT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Công văn Công nghệ thông tin Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường 16/03/2018
36/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng chữ ký số tại Sở Tài nguyên và Môi trường 17/08/2017
34/KH-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp 31/10/2016
232/TB-STNMT Bộ Nội vụ Thông báo Công nghệ thông tin về việc giao lưu trực tuyến qua mạng internet với nhân dân vào doanh nghiệp về hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp 31/10/2016
4750/BTNMT-VP Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Công nghệ thông tin Về việc chuẩn bị giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp ngày 08/11/2016 21/10/2016
111/QĐ-STNMT Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang Quyết định Công nghệ thông tin; Tổ chức Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 20/04/2016
05/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Công nghệ thông tin Thu thập và cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/01/2015