Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
18/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Đo đạc và Bản đồ Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 11/02/2020
39/2016/QĐ-UBND Ban Tổ Chức Quyết định Đo đạc và Bản đồ Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2016
49/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Đo đạc và Bản đồ Quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc 12/11/2015
48/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Đo đạc và Bản đồ Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 12/11/2015
46/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Đo đạc và Bản đồ Quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ 30/10/2015
25/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Đo đạc và Bản đồ; Tài nguyên đất Quy định về bản đồ địa chính 19/05/2014