TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 17

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
23/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản; Tài nguyên nước Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020. 05/12/2019
67/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Địa chất và Khoáng sản Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 31/07/2019
04/2019/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản; Tài nguyên nước Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 17/04/2019
28/2018/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Địa chất và Khoáng sản Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản 26/12/2018
10/2018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018 08/06/2018
61/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Địa chất và Khoáng sản Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế 22/12/2017
20/2017/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản Về việc phê duyệt thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giải đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 20/06/2017
33/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Tài nguyên nước; Địa chất và Khoáng sản; Thanh tra Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 03/04/2017
08/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Địa chất và Khoáng sản; Môi trường Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường 24/01/2017
158/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Địa chất và Khoáng sản Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 29/11/2016
21/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Địa chất và Khoáng sản Về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh Kiên Giang 29/07/2016
66/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Địa chất và Khoáng sản; Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 29/04/2016
12/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Địa chất và Khoáng sản Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 19/02/2016
38/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Địa chất và Khoáng sản; Môi trường Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 30/06/2015
16/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Địa chất và Khoáng sản Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 14/04/2014