Công tác trám lắp giếng khoan không sử dụng
(12:56 | 14/05/2019)

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt phương án và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Trám lấp giếng khai thác nước dưới đất không sử dụng”, vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện giám sát trám lấp 767 giếng không sử dụng trên địa bàn huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng, mục đích sử dụng chủ yếu là trong hộ gia đình, chiều sâu giếng xác định sơ bộ từ 80 – 120m, tính trung bình là 100m.

Đơn vị thi công thực hiện việc trám lắp giếng không sử dụng trên địa bàn huyện U Minh Thượng

Bảo vệ nguồn tài nguyên nước là rất quan trọng, đặc biệt việc trám lấp các giếng khoan không sử dụng cũng quan trọng không kém vì nó có thể gây những hệ lụy về sức khỏe trực tiếp và lâu dài cho người dân đang sử dụng nguồn nước ngầm để sinh hoạt, các doanh nghiệp đang khai thác nước ngầm để phục vụ các nhu cầu của xã hội. Việc trám lấp giếng khoan nhằm mục đích tăng cường bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, góp phần ngăn ngừa, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, các chất thải theo miệng giếng xâm nhập vào các tầng chứa nước và lan rộng ra các tầng chứa nước khác là nguồn dự trữ, triển vọng khai thác trên địa bàn các huyện, qua đó nâng cao công tác phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố trong công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên nước quý giá trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Thống