Ra mắt mô hình “Truyền thông và quản lý môi trường dựa vào cộng đồng” tại xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp
(15:42 | 28/01/2019)

Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại khu vực nông thôn với tiềm năng lớn phát triển nông nghiệp và cũng dễ bị tổn thương bởi ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, cuộc sống nhân dân phụ thuộc nhiều vào điều kiện và chất lượng môi trường. Ngày 16/01/2019, tại UBND xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Hiệp và UBND xã Thạnh Trị đã tổ chức ra mắt mô hình “Truyền thông và quản lý môi trường dựa vào cộng đồng” và tập huấn kỹ năng truyền thông cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của xã.

Ông Trần Hoàng Thanh - Phó Chị cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường phát biểu tại lễ ra mắt

Thực hiện mô hình “Truyền thông và quản lý môi trường dựa vào cộng đồng”, mỗi ấp thuộc xã Thạnh Trị thành lập một câu lạc bộ về bảo vệ môi trường. Thành phần câu lạc bộ về bảo vệ môi trường gồm 5 đến 10 thành viên là đại diện ban điều hành ấp, đại diện các tổ chức đoàn thể và người dân có uy tín, nhiệm vụ của câu lạc bộ là xây dựng quy chế và kế hoạch triển khai các hoạt động, phong trào tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn ấp, tuyên truyền cho người dân hạn chế sử dụng túi ni-lông, phân loại, xử lý chất thải rắn quy mô hộ gia đình; sử dụng tiết kiệm nước và xử lý nước dưới đất quy mô hộ gia đình; cách xây dựng hố xí hợp vệ sinh; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách và cách thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và xử lý chất thải chăn nuôi.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng TN&MT huyện Tân Hiệp phát biểu tại buổi lễ ra mắt

Trong sinh hoạt hàng ngày, sản xuất nông nghiệp và thương mại dịch vụ không tránh khỏi phát sinh chất thải, chất thải phát sinh nếu không được thải bỏ đúng, không được thu gom và xử lý đúng thì không chỉ làm xấu cảnh quang, mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường mà ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và môi trường sống của dân cư và ảnh hưởng đến tiềm năng sản xuất nông nghiệp của người dân. Do đó, bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay và có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi người dân xã Thạnh Trị.

Toàn cảnh buổi lễ (ảnh Hoàng Thống)

Bảo vệ môi trường chỉ đạt được kết quả thực sự khi có sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và đặc biệt là nhân dân. Mục tiêu của việc thực hiện mô hình “Truyền thông và quản lý môi trường dựa vào cộng đồng” nhằm cung cấp các kiến thức liên quan đến các vấn đề môi trường, các giải pháp và hành vi cụ thể mà mỗi người dân có thể thực hành để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Các thành viên Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường ra mắt tại buổi lễ

Hoàng Thống