Cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện
(16:12 | 05/09/2018)

Ngày 27/8/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 817/STNMT-QLĐĐ về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện.

 

Logo ngành TN&MT

Ngày 27/8/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 817/STNMT-QLĐĐ về việc cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện.

Các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch sử sụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cho ý kiến góp ý bằng văn bản về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện Hòn Đất, Gò Quao, U Minh Thượng, Tân Hiệp và Châu Thành gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Quản lý đất đai) trước ngày 15/9/2018.

+ Địa chỉ: 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 02973 911422

+ Email: npdat.stnmt@kiengiang.gov.vn.

Danh sách tệp đính kèm