Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản
(16:14 | 03/12/2018)

Nhằm tuyên truyền Luật khoáng sản năm 2010 sâu rộng trong nhân dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ngày 22/11/2018, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản. Dự Hội nghị có ông Đỗ Văn Thảnh - Trưởng phòng Khoáng sản, ông Châu Bảo Trung - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Đỗ Văn Thảnh - Trưởng phòng Khoáng sản phát biểu tại hội nghị

Nhằm tuyên truyền Luật khoáng sản năm 2010 sâu rộng trong nhân dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ngày 22/11/2018, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tập huấn, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản. Dự Hội nghị có ông Đỗ Văn Thảnh - Trưởng phòng Khoáng sản, ông Châu Bảo Trung - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung tập huấn bao gồm: Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình, phương pháp xác định và biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản, thống kê kiểm kê trữ lượng khoáng sản;

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày với các thành phần gồm: chuyên viên quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản của các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản.

Thông qua Hội nghị lần này với các văn bản được triển khai giúp cho các cán bộ, chuyên viên làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ở cấp huyện, thành phố nắm được các quy định của pháp luật về khoáng sản, các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, từ đó có ý thức bảo vệ và sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

Hoàng Thống