Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16-31/10/2019

(08:48 | 21/10/2019)

Thông báo số 183/TB-STNMT ngày 18/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16/10/2019-31/10/2019.

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_183_STNMT_LLV.signed.PDF