Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01-15/10/2019

(10:51 | 03/10/2019)

Thông báo số 169/TB-STNMT ngày 01/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2019-15/10/2019.

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_169_STNMT_LLV.signed.PDF