Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16-31/8/2019

(09:15 | 20/08/2019)

Thông báo số 143/TB-STNMT ngày 16/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 16/8/2019-31/8/2019.

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_143_STNMT_LLV.signed.PDF