Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Lịch làm việc

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01-15/7/2019

(17:03 | 04/07/2019)

Thông báo số 113/TB-STNMT ngày 01/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/7/2019-15/7/2019.

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_113_STNMT_LLV.signed.PDF