Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên nước

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo báo cáo tổng hợp Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước và lập quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2035”

(17:10 | 06/09/2019)

Thực hiện Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước và lập quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Chiều ngày 30/8 tại trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo báo cáo tổng hợp Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước và lập quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Chủ trì buổi hội thảo có Bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở TN&MT- Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Phòng Kinh tế chuyên ngành UBND tỉnh; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang; Chuyên gia phản biện Thạc sĩ Lương Thanh Hải; Đơn vị tư vấn lập báo cáo Liên doanh Công ty Cổ phần tư vấn Nam Khang - Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Nam.

Toàn cảnh hội thảo (ảnh Minh Phong)

Đơn vị tư vấn thông qua nội dung báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất và nước mặt tỉnh Kiên Giang; hội thảo nhận được rất nhiều ý kiến của đại biểu tham dự, đặc biệt là ý kiến phản biện của chuyên gia Thạc sĩ Lương Thanh Hải, lãnh đạo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang; lãnh đạo Phòng Tài nguyên Nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu kết luận, Bà Võ Thị Vân tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự buổi hội thảo; đồng thời yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên Nước hoàn chỉnh báo cáo gửi lại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Minh Phong