Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tài nguyên nước

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép hoạt động tài nguyên nước năm 2018

(15:31 | 16/10/2018)

Ngày 15/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 988/STNMT-TNN về việc báo cáo tình hình thực hiện giấy phép hoạt động tài nguyên nước năm 2018.

 

Logo ngành TN&MT

Ngày 15/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 988/STNMT-TNN về việc báo cáo tình hình thực hiện giấy phép hoạt động tài nguyên nước năm 2018.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình thực hiện giấy phép năm 2018 với các nội dung:

1. Tình hình hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất (theo mẫu số 01).

2. Tình hình hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt (theo mẫu số 02).

3. Tình hình thu gom, xử lý nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải (theo mẫu số 03).

4. Tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất theo giấy phép được cấp (theo mẫu số 04).

Các đơn vị gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Phòng Tài nguyên nước) trước ngày 15/12/2018. Địa chỉ 1226A Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3919 918.

Danh sách tệp đính kèm

Tú Quyên

Tú Quyên

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CV_988_STNMT.signed.pdf  mau 01 - Mau huong dan NDD.doc  Mau 02 -Mau huong dan khai thac nuoc mat.doc  Mau 03 -Mau huong dan xa thai.doc  Mau 04 mau huong dan bc khoan NDD.doc