Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2020

(08:43 | 14/07/2020)

Sáng ngày 06/7, Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho hơn 150 người là cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Toàn cảnh lới lập huấn (ảnh Nhật Tâm)

Lớp học diễn ra trong 3 ngày (từ 06/7/2020 đến 08/7/2020) tại Hội trường Bưu điện tỉnh Kiên Giang do các báo cáo viên thuộc Tổng cục Môi trường trực tiếp giảng dạy.

Học viên tham gia đầy đủ 05 chuyên đề đào tạo. Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý; chuyên đề 2: Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu; chuyên đề 3: Một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu, ứng phó sự cố tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu; chuyên đề 4: An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu; chuyên đề 5: Một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, tham gia kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang cấp giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường.

Minh Phong