Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1”

(15:48 | 04/01/2019)

Ngày 18/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3805/QĐ-BTNMT về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.

 

Hình minh họa (nguồn internet)

Ngày 18/12/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 3805/QĐ-BTNMT về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1" tại xã Bình An, huyện Châu Thành và xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.

Danh sách tệp đính kèm

Minh Phong

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_3805_BTNMT.pdf