Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Địa chất - Khoáng sản

Xem với cỡ chữAA

Thông qua Hội đồng thẩm định xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

(16:15 | 25/09/2018)

Ngày 20/9/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Hội nghị Thông qua Hội đồng thẩm định xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Chủ trì Hội nghị có bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Thị Vân chủ trì buổi làm việc

Ngày 20/9/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra Hội nghị Thông qua Hội đồng thẩm định xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Chủ trì Hội nghị có bà Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung làm việc gồm: Xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2018 của các đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Điều chỉnh Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang; Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá xây dựng và vật liệu san lấp tại mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc Nhỏ, xã Bình An, huyện Kiên Lương của Công ty TNHH Trung Hiếu; Thông qua Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tận thu khoáng sản trong quá trình đóng cửa mỏ cải tạo, phục hồi môi trường của các đơn vị.

Toàn cảnh hội nghị

Trước đó, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 878/STNMT-KS ngày 19/9/2018 yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đo đạc hiện trạng mỏ; xác định sản lượng khai thác khoáng sản thực tế. Việc đo đạc hiện trạng mỏ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; Việc xác định trữ lượng khai thác khoáng sản thực tế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Hoàng Thống