Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Hội thảo Chính sách quản lý biển và quản lý vùng bờ

(07:56 | 03/03/2020)

Nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc quản lý tổng hợp vùng bờ cho các nhà lãnh đạo tại địa phương, đánh giá những thành quả đã đạt được, đồng thời chia sẽ những kinh nghiệm, bài học thực tiễn khi thực hiện chương trình Quản lý tổng hợp vùng bờ, ngày 28/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm về Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Kiên Giang. Dự và chủ trì Hội thảo có bà Võ Thị Vân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Ban Chỉ đạo Dự án “Tăng cường triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Kiên Giang để hỗ trợ chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ quốc gia và chiến lược phát triển bền vững vùng biển Đông Á” và các chuyên gia, báo cáo viên, các đại biểu đến từ các huyện, thành phố có biển trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, bà Võ Thị Vân cho biết: Quỹ Môi trường toàn cầu thông qua Tổ chức Đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á hỗ trợ Việt Nam thực hiện Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2015-2019” (gọi tắt Dự án SDS-SEA). Dự án này đã được gia hạn đến năm 2020.

Theo đó, Dự án SDS-SEA được triển khai thực hiện trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố ven biển, trong đó, có 6 địa phương trọng điểm được hỗ trợ kinh phí thực hiện gồm: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng và Kiên Giang.

Tại tỉnh Kiên Giang, Dự án gồm có 03 hợp phần: (1) "Tăng cường sự phối hợp liên ngành, đa ngành cho Chiến lược Phát triển bền vững vùng biển Đông Á và thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Kiên Giang"; (02) "Thiết lập hệ thống quản lý thông tin tích hợp, đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương và chuẩn bị Báo cáo hiện trạng vùng bờ" và hợp phần (03) Xây dựng Dự thảo phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang. Thời gian thực hiện Dự án là 20 tháng (từ tháng 10/2018, đến tháng 6/2020); kinh phí thực hiện do Tổ chức Đối tác về quản lý môi trường các biển Đông Á tài trợ.

Dự án SDS-SEA được thực hiện tại tỉnh Kiên Giang với các mục tiêu chính sau: thứ nhất, Nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực, tăng cường sự phối hợp liên ngành, đa ngành cho việc QLTHVB tỉnh Kiên Giang; thứ hai, Xây dựng Báo cáo tình trạng vùng bờ nhằm hướng đến sự phát triển bền vững vùng bờ; thứ 3, Xây dựng Dự thảo Cập nhật, hoàn thiện phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu,  nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý tổng hợp vùng bờ thuộc hợp phần 1 của Dự án. Tại Hội thảo, các báo cáo viên đã thông qua các nội dung về những bài học kinh nghiệm trong quản lý tổng hợp vùng bờ; Quá trình và hiện trạng quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Kiên Giang; Tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Tài nguyên năng lượng tái tạo vùng bờ tỉnh Kiên Giang; Ứng phó thiên tai ở vùng bờ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Tình hình sạc lở ven biển huyện An Minh và một số kiến nghị... Sau đó các đại biểu đã cùng nhau tham luận và cho các ý kiến đóng góp về các nội dung trên.

Kết quả mong đợi của Hội thảo sẽ giúp chúng ta có được một số bài học kinh nghiệm trong quản lý tổng hợp vùng bờ, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về việc ứng phó thiên tai; vấn đề khai thác, bảo vệ, phục hồi tài nguyên;... Bên cạnh đó, các bài tham luận còn là cơ sở, dữ liệu quan trọng để triển khai xây dựng Báo cáo tình trạng vùng bờ và cập nhật, hoàn thiện phân vùng chức năng vùng bờ tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm (ảnh Hoàng Thống)

Hoàng Thống