Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại thành phố Rạch Giá

(12:54 | 24/05/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch số 77/KH-UBND của UBND tỉnh).

Toàn cảnh cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 (ảnh Thành Nghĩa)

Ngày 20-5, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 do ông Đoàn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở TN&MT, ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá đồng chủ trì cuộc họp, cùng dự có đại diện Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, lãnh đạo: Chi cục Biển và Hải đảo, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở TN&MT; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Tỉnh đoàn Kiên Giang; Ban Giám hiệu các Trường: Đại học Kiên Giang, Cao đẳng Kiên Giang, Cao đẳng Nghề Kiên Giang; Thành đoàn, các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố Rạch Giá, Thường trực UBND phường Vĩnh Lạc; Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; đại diện các tổ chức doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trường Phát và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang.

Về nội dung cuộc họp, thông qua Kế hoạch số 77/KH-UBND của UBND tỉnh và dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 của Sở TN&MT và UBND thành phố Rạch Giá. Theo đó, Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới; Ngày Môi trường thế giới hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực về kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển, đảo phát triển bền vững; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, biển đảo cho cộng đồng. Năm nay, UBND tỉnh Kiên Giang chọn thành phố Rạch Giá để tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2019, thời gian bắt đầu vào lúc 07giờ sáng, ngày 05/6/2019, địa điểm tại tại Quảng trường Trần Quang Khải (Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá), quy mô khoảng 1.200 người tham dự,

Các hoạt động hưởng ứng gồm có: Lễ mít tinh phát động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2019; Chương trình triển lãm sách về biển, đảo, pháp luật về tài nguyên và môi trường biển đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo, địa chí Kiên Giang, sách lịch sử và Bác Hồ, sách tuyên truyền bình đẳng giới nhằm hưởng ứng chủ đề “Giới và đại dương” tuyên truyền của Ngày Đại dương thế giới năm 2019; phát động phong trào đổi rác thải nguy hại lấy cây xanh; sau lễ tham gia Chiến dịch thu gom rác, vệ sinh môi trường khu vực ven biển dọc theo tuyến đường Tôn Đức Thắng đến khu đô thị Phú Cường; trong các hoạt động sự kiện gồm có tuyên truyền, cổ động với hình thức trực quan sinh động treo banner, băng rol, poster tuyên truyền; đĩa tuyên truyền cổ động; tuyên truyền trên đài Truyền thanh Thành phố, về nội dung, thời gian, địa điểm lễ mít tinh, phát động cho người dân tham gia hưởng ứng; phát nón, túi vải môi trường. báo Kiên Giang cho đại biểu dự lễ và nhân dân tham dự lễ; tổ chức xe, tàu biển, tuyên truyền cổ động, xe vận chuyển, thu gom rác,...vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn thành ph tổ chức vệ sinh thu gom rác trước, trong và sau lễ mít tinh.

Để hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày môi trường thế giới năm 2019; Công ty Cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang; Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang; hai doanh nghiệp đăng ký tham gia treo banner, băng rol tuyên truyền; huy động lực lượng từ 50 đến 100 người vệ sinh thu gom rác trong khu vực ven biển khu đô thị Phú Cường và khu ven biển đô thị lấn biển Tây Bắc.

Sau cuộc họp UBND thành phố sẽ ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức lễ và xây dựng kế hoạch phân công thực hiện tốt tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại thành phố Rạch Giá./.

Thành Nghĩa