Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

(18:54 | 06/03/2019)

Thực hiện Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 1”.

Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biện tại huyên Hòn Đất

Việc xác định và xây dựng các nội dung công việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, đảo phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 (Luật Tài nguyên và Môi trường), các văn bản quy định và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển có 03 nội dung: Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển và Cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển.

Sở TN&MT được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh xây dựng Đề cương Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang chia làm hai giai đoạn 1: Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; giai đoạn 2: Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển và cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển.

Ảnh minh họa: Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm

Theo quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển; theo đó, việc xác định các khu vực phải thiêt lập HLBVBB dựa theo 03 tiêu chí: (1) Đánh giá đề xuất các khu vực có hệ sinh thái cần bảo vệ, các khu vực cần duy trì giá trị dịch vụ hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên; (2) Đánh giá đề xuất các khu vực bị sạt lở, có nguy cơ bị sạt lở gắn với yêu cầu giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; (3) Đánh giá đề xuất các khu vực gắn với yêu cầu bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Đồng thời, việc thiết lập HLBVBB tuân theo các nguyên tắc: (01) Phải căn cứ vào yêu cầu, mục tiêu của việc thiết lập HLBVBB theo 03 tiêu chí nêu trên; (02) Bảo đảm tính khoa học, khách quan; hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, có tính đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; (04) Phải phù hợp với quy định của pháp luật về đê điều, khu vực biên giới trên biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh; (05) Phải xác định rõ chỉ giới HLBVBB ở các khu vực thiết lập HLBVBB; (06) Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu vực thiết lập HLBVBB; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Về chiều rộng HLBVBB được tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và quy định có trách nhiệm tổ chức thiết lập, công bố và quản lý HLBVBB thuộc phạm vi quản lý.

Đại biểu đóng ý kiến dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biện tại huyên Kiên Lương

Dự thảo Danh Mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB (gọi tắt là dự thảo Danh Mục) phải được lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan thông qua hình thức hội nghị, bằng văn bản, lấy ý kiến trực tiếp và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở TN&MT, UBND tỉnh có biển; thời gian công khai trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến ít nhất là 45 ngày; sau khi hoàn thiện dự thảo; UBND tỉnh có biển có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ TN&MT về dự thảo Danh Mục các khu vực phải thiết lập HLBVBB trước khi phê duyệt.

Giám đốc Sở TN&MT ủy quyền giao cho Chi cục Biển và Hải đảo phối hợp cùng với đơn vị tư vấn; các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 1: Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển là nhiệm vụ chủ yếu của Dự án. Cuối tháng 2-2019 vừa qua, Chi cục Biển và Hải đảo đã phối hợp cùng UBND, Phòng TN&MT các huyện, thành phố ven biển (An Minh, An Biên, Châu Thành, Kiên Lương, Hòn Đất; thành phố: Hà Tiên và Rạch Giá) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng động dân cư trên địa bàn ấp, khu phố; cấp xã, cấp huyện về dự thảo Danh mục các khu vực thiết lập hành lang bờ biển trên địa bàn huyện.

 Theo kế hoạch, còn lại huyện đảo Phú Quốc và Kiên Hải sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào đầu tháng 3/2019; sau khi kết thúc việc lấy ý kiến đóng góp cấp huyện, sẽ hoàn chỉnh dự thảo Danh Mục để tổ chức hội nghị lấy ý đóng góp của các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và công khai trên trang thông tin điện tử theo quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trình cấp thẩm quyền phê duyệt./.

Thành Nghĩa