TIN NỔI BẬT:

Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

(09:39 | 26/05/2020)

Ngày 22-5 tại trụ sở, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Tỉnh ủy viên-Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên-Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT, cùng 146 đảng viên thuộc Đảng bộ tham dự.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thông, Tỉnh ủy viên-Bi thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng; tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật; xử lý kịp thời nhiều vướng mắc phát sinh có liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường; có giải pháp tích cực trong giải quyết hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, cá nhân; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh sai sót, xử lý nghiêm sai phạm; triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chủ động, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo; tham mưu phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường có nhiều cải tiến… Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tận tình phục vụ nhân dân trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ đúng thẩm quyền theo quy định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, lý luận chính trị cho đảng viên, quần chúng. Thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên-Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT phát biểu tại đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với các chỉ tiêu như: Hằng năm, tổ chức thực hiện và hoàn thành 100% nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; Nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết đúng hẹn, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn hằng năm từ 1% trở xuống; Tổ chức cho 100% đảng viên và ít nhất 98% quần chúng được học tập, tiếp thu nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; Hằng năm, phấn đấu tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 95% trở lên; Hằng năm, phấn đấu tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 98% trở lên; 100% chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 15 đảng viên; Hằng năm, Đảng ủy thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát chuyên đề; UBKT thực hiện 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát chuyên đề; Hằng năm, các tổ chức đoàn thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan giữ vững danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Toàn cảnh Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Sở TN&MT (ảnh: Minh Phong)

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 05 đồng chí (04 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết).

Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở TN&MT khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Bí thư Đảng ủy Sở TN&MT Phùng Quốc Bình (đứng ngoài cùng từ trái qua) tặng hoa cho các đồng chí nguyên BTV, ĐUV khóa V không tham gia BCH Đảng bộ Sở TN&MT khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Minh Phong