Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ Đảng viên

(13:51 | 08/05/2020)

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quyết định số 5404-QĐ/ĐUK ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công nhận đảng viên chính thức và Quyết định số 5511-QĐ/ĐUK ngày 27/3/2020 về phát thẻ đảng viên. Ngày 07/5, Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên, do đồng chí Trần Thị Thùy Trang, UVBTV - Bí thư chi bộ chủ trì cùng toàn thể đảng viên Chi bộ.

Đồng chí Trần Thị Thùy Trang UVBTV - Bí thư chi bộ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên

Nội dung buổi lễ, đồng chí Trần Thị Thùy Trang đại diện BCH Đảng ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cho đồng chí Lê Thành Thịnh sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai; Bí thư chi bộ trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức và thẻ đảng cho đảng viên, phát biểu căn dặn đảng viên kể từ nay đồng chí có quyền biểu quyết và thực hiện các quyền theo Điều lệ Đảng, mong rằng đồng chí tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng ra sức giữ gìn phẩm chất đạo đức, chính trị, thật sự gương mẫu hơn nửa trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành quy định về sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên; ký nhận vào sổ danh sách đảng viên của chi bộ.

Nhận quyết định, bản thân đồng chí Thịnh hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ của người đảng viên; tuyệt đối trung thành mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ đảng./.                                   

Minh Phong