Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thông tin tài nguyên nước

Xem với cỡ chữAA

Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

(09:11 | 10/05/2019)

Ngày 17/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2019 và thay thế Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Phòng tài nguyên Nước

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_04_2019_UBND.signed.PDF