Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

(14:26 | 14/09/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2018. Ngày 5/9/2018, Đoàn công tác do đồng chí Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh.

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Văn Chiến phát biểu tại buổi kiểm tra

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2018. Ngày 5/9/2018, Đoàn công tác do đồng chí Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Võ Thị Vân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên theo Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Hoàng Quốc, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông qua báo cáo việc thực hiện các Quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng năm 2018. Theo đó, nhìn chung 6 tháng đầu năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức, triển khai, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định; tổ chức Hội nghị phát động thi đua và xây dựng kế hoạch triển khai đăng ký thi đua năm 2018 kịp thời đến công chức, viên chức và người lao động; ban hành các văn bản hướng dẫn đăng ký thi đua và triển khai các văn bản thi đua, khen thưởng năm 2018. Đồng thời thực hiện tốt việc tham gia đăng ký, ký kết giao ước thi đua với các thành viên trong Khối thi đua số 3, Cụm thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường; chủ trì việc phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa Khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Toàn cảnh buổi làm việc

Mục đích của Đoàn kiểm tra lần này là đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó phát huy những ưu điểm, tiến bộ, kịp thời phát hiện yếu kém để chấn chỉnh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 đã đề ra. Đưa công tác kiểm tra thi đua, khen thưởng của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương vào nề nếp, trở thành công tác thường xuyên của các ngành, các cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Hà Văn Chiến thống nhất với báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đánh giá cao công tác thi đua, khen thưởng của Sở; bên cạnh đó cần ban hành quy chế, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành; công tác khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai và dân chủ để chất lượng hồ sơ đề nghị được nâng cao.

Hoàng Thống