Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Tin tức - Sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2018

(14:11 | 23/01/2019)

Đó là chủ đề hành động năm 2018 của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang. Nhận thức được vai trò quan trọng và những khó khăn, thách thức của ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tập thể lãnh đạo Ban Giám đốc Sở kịp thời triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động về thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể trên 08 lĩnh vực quản lý của ngành, trong chỉ đạo, điều hành theo chủ đề hành động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 17-01, tại Hội trường, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; đến dự và chỉ đạo có đồng chí Mai Anh Nhịn, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở TN&MT, cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực UBND, Phòng TN&MT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Hội nghị thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Nhìn chung, trong năm 2018, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai thực hiện công tác quản lý trên 08 lĩnh vực của ngành cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; nhiều vướng mắt phát sinh có liên quan đến công tác quản lý TN&MT đã kịp thời chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ngành và UBND cấp huyện để tháo gỡ hoặc chủ động báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

Theo đó, công tác tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các quy định, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành được triển khai đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, quản lý; công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu, đã thu hút được sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp; công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của ngành cơ bản phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các đề tài, dự án của ngành đã có sự chủ động, tranh thủ được các nguồn lực để triển khai thực hiện; công tác cải cách hành chính (CCHC) đã có nhiều bước chuyển biến theo hướng đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng được yêu cầu đổi mới CCHC lĩnh vực TN&MT. Những nhiệm vụ chuyên ngành như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh từng bước tiến bộ và ổn định, hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật, chỉnh lý; hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp trên địa bàn tỉnh được tăng cường thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm hơn, nhiều giải pháp được tập trung nhằm thực hiện có hiệu quả các vấn đề môi trường hiện nay; nhiệm vụ bảo tồn loài – sinh cảnh Phú Mỹ được chú trọng, quan tâm đầu tư; về hoạt động khoáng sản từng bước thực hiện chặt chẽ hơn, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; quản lý tài nguyên nước tiếp tục có bước tiến bộ, đi vào nề nếp, chặt chẽ, như: việc tham mưu cấp giấy phép tài nguyên nước, phê duyệt các công trình phải thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; lĩnh vực khí tượng thủy văn tiếp tục được quan tâm, theo dõi, rà soát công tác xây dựng, phê duyệt phương án cắm mốc giới và công khai mốc giới hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia; xây dựng Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; quản lý tổng hợp về biển, hải đảo được từng bước thực hiện tốt hơn, nhất là công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ về phân vùng chức năng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ; lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.... công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng thực hiện, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất và thanh tra theo kế hoạch năm 2018, đã tập trung, có bước đẩy mạnh trong thực hiện công tác thanh tra trách nhiệm đối với UBND cấp huyện; qua đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong thực hiện pháp luật về TN&MT, đảm bảo cho công tác quản lý chuyên ngành được hiệu quả hơn; hội nghị tiến hành thảo luận giải quyết một số vấn đề, tháo gỡ các vướng mắc trong lĩnh vực ngành năm 2018.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Lộc phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: "Năm 2018, là năm mà ngành TN&MT của tỉnh tiếp nhận, xử lý với khối lượng công việc khá lớn, với nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đặc biệt là việc tham gia, phối hợp phục vụ nhiều đoàn thanh tra, kiểm toán và các đoàn công tác của Bộ, ngành Trung ương đến làm việc tại tỉnh Kiên Giang… nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể công chức, viên chức và người lao động của ngành TN&MT Kiên Giang đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao". Đồng chí đánh giá cao thành tích ngành TN&MT đạt được trong năm qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhiều vấn đề cần quan tâm đối với lĩnh ngành trong thời gian tới; cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể lĩnh vực ngành năm 2019; để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2019; đồng chí Mai Anh Nhịn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả 05 vấn đề trọng tâm như sau:

- Một là, Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định quy phạm pháp luật cụ thể hóa thực hiện các hướng dẫn, quy định pháp luật của Trung ương cho UBND tỉnh; làm tốt tham mưu giải quyết những vấn đề cụ thể như: giải quyết tranh chấp, khiếu kiện; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và những vấn đề liên quan đến ngành, có khó khăn vướng mắc tham mưu xử lý cho tốt; do yêu cầu công việc của ngành ngày càng cao, nên cần quan tâm đầu tư trang thiết bị và khuyến khích thực hiện phát triển công nghệ 4.0, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, ví vụ như: kết nối thông tin giữa Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh với các xã, huyện, thành phố.

- Hai là, Về quản lý, sử dụng đất đai: trọng tâm là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cần hạn chế việc tồn đọng thấp nhất (trễ hạn, quá thời gian...); xây dựng quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa cấp huyện và tỉnh; cần tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm việc thực nhiệm vụ quản lý đất đai của địa phương; phối hợp xử lý tình trạng lấn, bao chiếm đất đai, đất rừng…tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để sai sót; thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh xác định giá đất cụ thể làm cơ sở để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư triển khai dự án theo tiến độ.

- Ba là, Về bảo vệ môi trường: tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ môi trường; phải có giải pháp xử lý khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung, các điểm chợ, bến tàu xe, các điểm du lịch nhất là tại các khu du lịch tại các đảo, các bãi biển; nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong bảo vệ môi trường, cụ thể là đề xuất việc xử phạt; đồng thời vận động tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường.

 - Bốn là, Về quản lý tài nguyên khoáng sản: tăng cường thực hiện kiểm tra và thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh; trước mắt tập trung ngăn chặn cho được tình trạng khai thác cát trái phép ở huyện Phú Quốc, sau đó tiếp tục thực hiện phải có giải pháp thực hiện lâu dài hơn.

 - Năm là, Tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công chức, viên chức về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; tuyệt đối không gây khó khăn, nhũng nhiễu phiền hà với nhân dân, tổ chức doanh nghiệp.

 Với kết quả năm 2018, ngành tài nguyên và môi trường của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy thành tích, nổ lực, phấn đấu, đoàn kết, thống nhất tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2019./.

Toàn cảnh hội nghị (ảnh Hoàng Thống)

Thành Nghĩa