Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dữ liệu về thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai (8)

(14:45 | 08/01/2019)

Dữ liệu về giải quyết tranh chấp đất đai (8)

 

STT

Nội dung

Năm

Địa chỉ

Số Quyết định

929

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Sam Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thái Hòa

2001

Tàu Hơi – xã Thạnh Trị - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

292/QĐ-TTr

930

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Hải

2001

Tổ 1 - Đông Bình – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

 

931

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Liêu Mum

2001

Kinh 10B – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

51/QĐ-TTr

932

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Sáu

2001

Đông An – xã Thạnh Đông - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

07/QĐ-TTr

933

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Liêu Sơn

2001

Đông An – xã Thạnh Đông B - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

69/QĐ-TTr

934

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Oanh

2001

Đông Thọ A – xã Thạnh Trị - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

121/QĐ-TTr

935

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sa

2001

Hòa Bình – xã Mong Thọ B – huyện Châu Thành – tỉnh KG

290/QĐ-TTr

936

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hột

2001

Đông Hưng - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

889/QĐ-UB

937

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thị Trọng

2001

Khóm A - TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

 

938

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lăng Ngọc Anh

2001

Số 834 - Nguyễn Trung Trực – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1867/QĐ-UB

939

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Kim

2001

Số 762 - Nguyễn Trung Trực - KP 1 – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1077/QĐ-UB

940

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trầm Trịnh Lan Chi

2001

132 - Trần Khánh Dư - KP 4 – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

38/QĐ-TTr

941

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Thành Lộc

2001

Số 817 - Trần Quý Cáp - KP 6 – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

113/QĐ-TTr

942

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Mai Thành Mua

2001

Số 956 - Ngô Quyền - KP 2 – P. An Hòa – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

35/QĐ-TTr

943

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Châu Tấn Bộ

2001

Số 158 - Trần Khánh Dư - KP 4 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

111/QĐ-TTr

944

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trịnh Hữu Phước

2001

Số 48 - Lê Quý Đôn - KP 7 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1155/QĐ-UB

945

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thanh Thủy và ông Nguyễn Tứ Hải

2001

346 - Mạc Cửu – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

101/QĐ-UB

946

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Thu Thảo

2001

Số 1032 - Nguyễn Trung Trực – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

237/QĐ-TTr

947

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Canh

2001

Số 80/3 - KP 6 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

112/QĐ-TTr

948

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Chấn

2001

71 - Đoàn Thị Điểm – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

949

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Tô Văn Nam

2001

319 - Nguyễn Chí Thanh - KP 6 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

950

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

2001

Số 109/4 - Rạch Sỏi - Rạch Giá - KG

2078/QĐ-UB

951

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Triều

2001

Số 430/A - Cách Mạng Tháng 8 – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

296/QĐ-TTr

952

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Xuân

2001

Số 363/20 - Nguyễn Chí Thanh – P. Rạch Sỏi - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

295/QĐ-TTr

953

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Biết

2001

Số 10/175 - Dẫy Ốc – P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

41/QĐ-TTr

954

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Huệ Sơn

2001

Số 23C - Vĩnh Viễn – P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

298/QĐ-TTr

955

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Văn Tám

2001

KP.Phi Kinh – P. Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

66/QĐ-TTr

956

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lý Thị Trọng

2001

Số 22A - tổ 2 – Vĩnh Viễn – Vĩnh Hiệp - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

234/QĐ-TTr

957

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Thiện Tùng

2001

Số 35A - Vĩnh Viễn - Vĩnh Hiệp  - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

238/QĐ-TTr

958

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Dự

2001

Số 370/12 - Nguyễn Trung Trực – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

09/QĐ-TTr

959

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Ngọc Ngữ

2001

Số 243 - Nguyễn Trung Trực - KP 3 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

1478/QĐ-UB

960

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phẩm

2001

Số 91 - Nguyễn An Ninh - KP 4 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

05/QĐ-TTr

961

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Quế

2001

396 - Ngô Quyền – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

273/QĐ-TTr

962

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Quách Thanh

2001

184 - Ngô Quyền – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

259/QĐ-TTr

963

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Thu

2001

Số 71 - Huỳnh Mẫn Đạt - KP 4 – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

258/QĐ-TTr

964

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Tuấn Hiền

2001

P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

456/QĐ-UB

965

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lưỡng

2001

Số 677-QL 80 -KP.Nguyễn Bỉnh Khiêm – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

966

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Mới

2001

Số 611 - Mạc Cửu – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

233/QĐ-TTr

967

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Nguyệt

2001

Số 150C - Vĩnh Viễn - P 7 - Quận 11 - TP.HCM

08/QĐ-TTr

968

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Quách Thị Nho

2001

Số 218 - Mạc Cửu - KP.Mạc Cửu – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

235/QĐ-TTr

969

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lâm Thị Nhờ

2001

Số 46 - Tú Xương - Quang Trung – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

43/QĐ-TTr

970

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Cao Thị Qui

2001

KP.Rạch Giồng – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

103/QĐ-TTr

971

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Thiệm

2001

Số 170/4-Mạc Cửu - KP.Lê T.Hồng Gấm – P. Vĩnh Thanh - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

236/QĐ-TTr

972

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Thiền

2001

Số 16 - Nguyễn Hùng Sơn – P. Vĩnh Thanh Vân - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

294/QĐ-TTr

973

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Quách Ngọc Thương và Nguyễn Văn Kề

2001

Số 830 - Ngô Quyền - KP 2 – P. An Hòa - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

974

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Biên

2001

Tà Tây – xã Phi Thông - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

10/QĐ-TTr

975

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tứ

2001

Tà Tây – xã Phi Thông - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

 

976

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Khuê

2001

Hòa Thành – xã Vĩnh Bình Bắc – huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

21/QĐ-TTr

977

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Châu

2001

Kinh 1 – xã Tân Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

82/QĐ-TTr

978

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Lũy

2001

Vĩnh Phước 2 - TT. Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

230/QĐ-TTr

979

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Bảy

2001

Vĩnh Phước 2 - TT. Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

1868/QĐ-UB

980

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Minh Trí

2001

Vĩnh Phước 2 - TT. Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

50/QĐ-TTr

981

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đài

2001

Bình Minh – xã Vĩnh Bình Nam - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

17/QĐ-TTr

982

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Khách

2001

Ruộng Sạ - xã Vĩnh Phong - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

15/QĐ-TTr

983

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Hữu Kỉnh

2001

Vĩnh Tây – xã Vĩnh Phong - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

13/QĐ-TTr

984

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Tiến Hết

2001

Cạnh Đền – xã Vĩnh Phong - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

18/QĐ-TTr

985

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chính

2001

Vĩnh Trinh - xã Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

60/QĐ-TTr

986

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phạm Thị Điện

2001

Kinh 3 – xã Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

83/QĐ-TTr

987

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hường

2001

Vĩnh Trinh – xã Vĩnh Thuận - huyện Vĩnh Thuận – tỉnh KG

97/QĐ-TTr

988

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Sáu

2002

Bảy Chợ - xã Đông Thái – huyện An Biên – tỉnh KG

790/QĐ-UB

989

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Thọ

2002

Bảy Chợ - xã Đông Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

160/QĐ-TTr

990

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Nhứt (Tự Dứt)

2002

Ngã Cạy – xã Đông Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

 

991

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Đảnh

2002

Xẻo Rô – xã Hưng Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

126/QĐ-TTr

992

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sĩ

2002

Xẻo Rô – xã Hưng Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

31/QĐ-TTr

993

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Phước Vĩnh

2002

Xẻo Rô – xã Hưng Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

 

994

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Thanh Bình

2002

Năm Biển B – xã Nam Thái - huyện An Biên – tỉnh KG

05/QĐ-TTr

995

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Chín

2002

Bàu Trâm – xã Nam Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

791/QĐ-UB

996

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Quang

2004

Hai Xáng – xã Nam Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

 

997

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Ngô Thị Hương và con Dương Văn Ngời

2002

Mương Chùa – xã Tây Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

06/QĐ-TTr

998

Giải quyết đơn khiếu nại của bà An Thị Hằng

2002

Mương Chùa – xã Tây Yên A - huyện An Biên – tỉnh KG

162/QĐ-TTr

999

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Đại

2002

Xẻo Lùng A – xã Thạnh Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

789/QĐ-UB

1000

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Kỳ và Nguyễn Văn Lẹ

2002

Hỏa Vàm – xã Thạnh Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

788/QĐ-UB

1001

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Út

2002

Cạn Ngọn – xã Thạnh Yên - huyện An Biên – tỉnh KG

148/QĐ-TTr

1002

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Cạnh

2004

Số 20 - KV 2 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

 

1003

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Phẩm

2002

KV 2 - TT. Thứ Ba - huyện An Biên – tỉnh KG

909/QĐ-UB

1004

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Thạnh

2002

An Thạnh – xã An Minh Bắc – huyện An Minh – tỉnh KG

50/QĐ-TTr

1005

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ba

1999

Chín Xáng – xã Đông Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

22/QĐ-TTr

1006

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Hai và Nguyễn Thị Hường

2002

Chín Xáng – xã Đông Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

 

1007

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Huệ

2002

Hòa Đông – xã Đông Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

32/QĐ-TTr

1008

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nghĩa

2003

Chín Xáng – xã Đông Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

 

1009

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nhung

2003

Tám Xáng – xã Đông Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

120/QĐ-TTr

1010

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Văn Sơn

2002

Bảy  Xáng 1 – xã Đông Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

35/QĐ-TTr

1011

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Hoàng Kết

2002

Mười Chợ - xã Đông Hưng - huyện An Minh – tỉnh KG

37/QĐ-TTr

1012

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Hoảnh

2002

Ấp 15 – xã Đông Hưng B - huyện An Minh – tỉnh KG

39/QĐ-TTr

1013

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Nui

2002

Vàm Xáng – xã Đông Hưng B - huyện An Minh – tỉnh KG

49/QĐ-TTr

1014

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồng Văn Sang

2002

Vàm Xáng – xã Đông Hưng B - huyện An Minh – tỉnh KG

36/QĐ-TTr

1015

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Chính

2002

Thạnh Phú – xã Đông Thạnh - huyện An Minh – tỉnh KG

26/QĐ-TTr

1016

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Cao Thị Phan

2002

Xẻo Nhào A – xã Đông Thạnh - huyện An Minh – tỉnh KG

65/QĐ-TTr

1017

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đoàn Thị Xấy

2002

Xẻo Nhào A – xã Đông Thạnh - huyện An Minh – tỉnh KG

96/QĐ-TTr

1018

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Xuân

2002

Xẻo Nhào A – xã Đông Thạnh - huyện An Minh – tỉnh KG

24/QĐ-TTr

1019

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Năm

2002

KV 3 - TT. Thứ 11 - huyện An Minh – tỉnh KG

97/QĐ-TTr

1020

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Ánh

2002

Bần A – xã Thuận Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

53/QĐ-TTr

1021

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Hữu Minh

2003

Bần B – xã Thuận Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

52/QĐ-TTr

1022

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Ngon

2004

Mười Biển – xã Thuận Hòa - huyện An Minh – tỉnh KG

163/QĐ-TTr

1023

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Thành Bá

2002

Kim Qui B – xã Vân Khánh - huyện An Minh – tỉnh KG

23/QĐ-TTr

1024

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Thành Bá với Phạm Văn Nguyên

2002

Kim Qui B – xã Vân Khánh - huyện An Minh – tỉnh KG

 

1025

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Xuân

2002

Kim Qui B – xã Vân Khánh - huyện An Minh – tỉnh KG

25/QĐ-TTr

1026

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đỗ Thị Ên, Ngô Liễu Thanh, Huỳnh Văn Phước

2002

An Thành – xã Bình An – huyện Châu Thành – tỉnh KG

139/QĐ-TTr

1027

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lâm Văn Hòa

2002

An Lạc –xã  Bình An - huyện Châu Thành – tỉnh KG

119/QĐ-TTr

1028

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Thoại Hưng, Trương Mậu

2002

An Ninh – xã Bình An - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

1029

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Dương Thị Lệ

2002

An Khương  - xã Minh Hòa - huyện Châu Thành – tỉnh KG

168/QĐ-TTr

1030

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Đức Hoạt

2002

Phước Lợi – xã Mong Thọ B - huyện Châu Thành – tỉnh KG

11/QĐ-TTr

1031

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Bảy

2002

Minh Phú - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

1032

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lý Duyên

2002

Minh Phú - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

84/QĐ-TTr

1033

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hạnh

2002

Minh Phú - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

10/QĐ-TTr

1034

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Hoai

2002

Minh Long - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

118/QĐ-TTr

1035

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Danh Thị Thiên

2002

Minh An - TT. Minh Lương - huyện Châu Thành – tỉnh KG

 

1036

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trương Thị Bằng

2002

Vĩnh Thành A – xã Vĩnh Hòa Hiệp - huyện Châu Thành – tỉnh KG

83/QĐ-TTr

1037

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tới

2002

Trần Văn Nghĩa – xã Bàn Tân Định – huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

114/QĐ-TTr

1038

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Chính

2002

Ấp 5 - Vị Đông - Vị Thủy – TP. Cần Thơ

104/QĐ-TTr

1039

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Sáu

2002

Ngọc Thuận – xã Ngọc Chúc - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

1208/QĐ-UB

1040

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Xá

2002

Hai Xáng – xã Hòa Thuận - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

 

1041

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thới

2002

Ấp 4 – xã Hòa Thạnh - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

87/QĐ-TTr

1042

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Hồng Anh

2002

Thạnh An – xã Thạnh Lộc - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

 

1043

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Võ Thị Hiển

2002

Thạnh Hiệp – xã Thạnh Lộc - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

124/QĐ-TTr

1044

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Tư

2002

Thạnh An – xã Thạnh Lộc - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

 

1045

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bé Hai

2002

Thạnh Thanh – xã Thạnh Hưng - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

167/QĐ-TTr

1046

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thảo

2002

Thạnh Tây – xã Thạnh Đông – huyện Tân Hiệp – tỉnh KG

365/QĐ-UB

1047

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lựa

2002

KV 5,6 - TT. Giồng Riềng  - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

64/QĐ-TTr

1048

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trương Văn Tòng

2002

Quang Mẫn - TT. Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

14/QĐ-TTr

1049

Giải quyết đơn khiếu nại của Nguyễn Văn Tỷ, Phạm Hồng Son

2002

KV 3,4 - TT. Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

2088/QĐ-UB

1050

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Thị Tiến

2002

Danh Thợi – xã Vĩnh Thạnh - huyện Giồng Riềng – tỉnh KG

13/QĐ-TTr

1051

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Việt Hồng

2002

Số 629 - Mạc Cửu – P. Vĩnh Quang – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

147/QĐ-TTr

1052

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Danh Tửng

2002

Hòa Lễ - xã Thới Quản – huyện Gò Quao – tỉnh KG

112/QĐ-TTr

1053

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Lưu Thị Dùng

2002

Châu Thành – xã Thủy Liễu - huyện Gò Quao – tỉnh KG

117/QĐ-TTr

1054

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Hữu Ninh

2002

Số 39 - Phạm Ngũ Lão – P. Vĩnh Thanh – TX. Rạch Giá – tỉnh KG

135/QĐ-TTr

1055

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huỳnh Thanh

2002

Số 52 - Chi Lăng – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

93/QĐ-TTr

1056

Giải quyết đơn khiếu nại của ôngNguyễn Văn Đầy

2002

Ấp 1 – xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc - huyện Gò Quao – tỉnh KG

115/QĐ-TTr

1057

Giải quyết đơn khiếu nại của bà Âu Thị Húng

2002

Phước Hiệp – xã Vĩnh Phước A - huyện Gò Quao – tỉnh KG

95/QĐ-TTr

1058

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trát Văn Hên

2002

Số 49 - Nguyễn An Ninh – P. Vĩnh Lạc - TX. Rạch Giá – tỉnh KG

146/QĐ-TTr

1059

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lắm

2002

Phước Đạt – xã Vĩnh Phước B - huyện Gò Quao – tỉnh KG

92/QĐ-TTr

1060

Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Trường Hận

2002

Vĩnh Tân – xã Vĩnh Thắng - huyện Gò Quao – tỉnh KG

116/QĐ-TTr