Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dữ liệu về tài nguyên khoáng sản

Xem với cỡ chữAA

Danh mục hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

(14:26 | 08/01/2019)

Danh mục hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản

SỐ TT

TÊN TỔ CHỨC

ĐỊA CHỈ MỎ

SỐ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT

NGÀY KÝ QUYẾT ĐỊNH

 

1

Công ty cổ Phân bón hóa chất Cần Thơ lập đề án đóng cửa mỏ đá vôi Thung Lũng

tại xã Bình An huyện Kiên Lương

1873/QĐ-UB

05/8/2002

 

2

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Lộc lập đề án đóng cửa mỏ đất đỏ núi Bình An

tại ấp Rẫy Mới xã Bình An huyện Kiên Lương

1194/QĐ-UB

24/7/2006

 

3

Công ty cổ phần xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang lập đề án đóng cửa mỏ đất sỏi đỏ núi Bình An

tại xã Bình An huyện Kiên Lương

1512/QĐ-UB

15/9/2006

 

4

Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Hà lập đề án đóng cửa mỏ đất đỏ

tại ấp Rẫy Mới xã Bình An huyện Kiên Lương

1193/QĐ-UB

24/7/2006

 

5

Xí nghiệp xây dựng thủy lợi Bá Phúc lập đề án đóng cửa mỏ đất sỏi đỏ núi Bình An

tại xã Bình Trị huyện Kiên Lương

786/QĐ-UB

25/3/2008

 

6

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ lập đề án đóng cửa mỏ đá vôi núi Túc Khối

tại xã Dương Hòa huyện Kiên Lương

1686/QĐ-UB

13/7/2009

 

7

Công ty cổ phần xây dựng Tây Hồ lập đề án đóng cửa mỏ đá vôi Thung Lũng

tại xã Bình An huyện Kiên Lương

1834/QĐ-UB

04/8/2009

 

8

Công ty cổ phần Thiên Giang lập đề án đóng cửa mỏ đá Đolomít vôi núi Túc Khối

tại xã Dương Hòa huyện Kiên Lương

1687/QĐ-UB

13/7/2009

 

9

Ban quản lý công trình công cộng đô thị Kiên Lương lập đề án đóng cửa mỏ đất sỏi đỏ Núi Bãi Ớt

tại xã Dương Hòa huyện Kiên Lương

195/QĐ-UB

20/01/2010

 

10

Doanh nghiệp tư nhân Đại Nam lập đề án đóng cửa mỏ đá Đolomit vôi túc khối

tại xã Dương Hòa huyện Kiên Lương

193/QĐ-UB

20/01/2010

 

11

Công ty Thanh Xuân lập đề án đóng cửa mỏ Than Bùn

tại xã Bình Sơn huyện Hòn Đất

1369/QĐ-UB

10/6/2009