Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Dữ liệu về môi trường

Xem với cỡ chữAA

Danh mục đánh giá tác động môi trường

(14:18 | 08/01/2019)

Danh mục đánh giá tác động môi trường

STT

Tên hồ sơ

(sản phẩm chi tiết)

Năm thực hiện

Cơ quan thực hiện

Loại hồ sơ

(Giấy/Số)

Số lượng

1

B/C tổng hợp Quy hoạch chi tiết Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hà Tiên

2003

TT KTTN-MT

Giấy

01

2

QH khu đô thị mới Hà Tiên B/C sơ bộ môi trường biển vũng Thuận Yến

2003

TT KTTN-MT

Giấy

01

3

B/C ĐTM công nghệ sản xuất chế biến bột cá Tắc Cậu

2004

TTCN & QLMT Centama

Giấy

01

4

B/C ĐTM thay đổi CNSX  bột cá

2004

TTCN & QLMT Centama

Giấy

01

5

B/C ĐTM Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn TX Hà Tiên

2004

TTCN & QLMT Centama

Giấy

01

6

B/C ĐTM Khai thác đá Granite tại Hòn Sóc

2004

Trạm Quan trắc MT tư vấn

Giấy

01

7

B/C ĐTM Khu dân cư lấn biển Rạch Sỏi

2004

Viện KT nhiệt đới

Giấy

01

8

B/C giải pháp cải tạo môi trường biển khu Resort dự án XD khu đô thị mới

2004

TTNCMT& quản lý nước

Giấy

01

9

B/C nghiên cứu, B/C ĐTM dự án Xây dựng khu đô thị mới

2004

TTNCMT& quản lý nước

Giấy

01

10

B/C giải pháp cải tạo môi trường biển khu Resort dự án XD khu đô thị mới

2005

Viện KH thủy lợi Miền Nam

Giấy

01

11

B/C ĐTM Khu dân cư lấn biển đoạn từ Rạch Vàm Trư đến cầu số 2

2005

Viện KTNĐ & BVMT

Giấy

01

12

B/C ĐTM Khu Hành chính dịch vụ vườn Quốc gia U Minh Thượng

2005

Cty TNHH liên hiệp tỉnh KG

Giấy

01

13

B/C ĐTM ĐTXD nhà máy chế biến bột cá Kiên Giang

2005

Cty TNHH môi trường xanh

Giấy

01

14

B/C ĐTM XD NM chế biến thủy sản Hải Minh khu càng cá Tắc Cậu

2006

Cty TNHH môi trường xanh

Giấy

01

15

B/C ĐTM Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Tắc Cậu

2006

Cty TNHH môi trường xanh

Giấy

01

16

B/C ĐTM ĐTXD mở rộng PX  nghiền xi măng, xây dựng mới dây chuyền nghiền

2006

Viện NC NĐ & BVMT

Giấy

01

17

B/C ĐTM Khai thác chế biến đá xây dựng mỏ đá núi Trà Đuốc Lớn

2006

Cty TNHH tư vấn Veda

Giấy

01

18

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi ĐT xây dựng khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc

2006

Cty TNHH tư vấn Veda

Giấy

01

19

B/C ĐTM Khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc

2006

Viện nước & CNMT

Giấy

01

20

B/C ĐTM Khu nhà máy sản xuất nước mắm Cty Liên Thành

2006

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

21

B/C ĐTM Khu nhà máy sản xuất nước mắm Cty Liên Thành

2006

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

22

B/C ĐTM nhà máy chế biến thủy sản XK Ngô Quyền

2006

Cty TNHH môi trường xanh

Giấy

01

23

B/C ĐTM giết mổ gia súc – Gia cầm bán tự động

 

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

24

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp BVMT tỉnh Kiên Giang đến 2020

2006

Viện KT nhiệt đới & BVMT

Giấy

01

25

B/C ĐTM khu tái định cư giai đoạn I và II thuộc khu đô thị mới U Minh

2007

TTKTTNMT KG

Giấy

01

26

B/C ĐTM Quy hoạch quản lý và xử lý rác thải thị trấn thứ 11 H. An  Minh

2007

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

27

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản công suất 2400T/năm

2007

Cty ứng dụng & PTCNMT ATE

Giấy

01

28

B/C ĐTM Xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu

2007

TT KTTN-MT

Giấy

01

29

B/C ĐTM Công trình cảng cá Tắc Cậu và khu dịch vụ hậu cần nghề cá

2007

Viện KTNĐ & BVMT

Giấy

01

30

B/C ĐTM Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh

2007

Cty MT mới

Giấy

01

31

B/C ĐTM Nhà máy chế biến bột cá Cty TNHH Phúc Ngọc

2007

Cty CPTV XDKG

Giấy

01

32

B/C ĐTM Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh

2007

Cty CPTV XDKG

Giấy

01

33

B/C ĐTM Xây dựng nhà máy bột cá Kiên Hùng I

2007

Cty TNHH XLCT CN&TVMT Văn Lang

Giấy

01

34

B/C ĐTM Khu dịch vụ thương mại du lịch Tô Châu

2007

Cty CP TV XDKG

Giấy

01

35

B/C ĐTM Xây dựng Nhà máy chế biến bột cá Lình Huỳnh

2007

Cty TNHH XLCT CN&TVMT Văn Lang

Giấy

01

36

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng Trại giống nông lâm ngư nghiệp Hòn Đất

2007

TT KH&CNMT

Giấy

01

37

B/C ĐTM Đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn

2007

Cty CP địa chất và khoán sản

Giấy

01

38

B/C ĐTM Dự án khả thi khai thác đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn

2007

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

39

B/C ĐTM Dự án khả thi khai thác đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn

2007

Cty TNHH TMDV KT Đức Nghĩa

Giấy

01

40

B/C ĐTM Khu đô thị mới lấn biển Hòn Chông

2007

TT KH&CNMT

Giấy

01

41

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái ấp Bãi Giếng Hòn Chông

2007

TT KH&CNMT

Giấy

01

42

B/C ĐTM trung tâm thực hành thực nghiệm nuôi trồng hải sản

2007

TT KTTN-MT KG

Giấy

01

43

B/C ĐTM Trang trại trồng

cây ăn quả, trồng cỏ nuôi bò, nuôi cá

2007

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

44

B/C ĐTM xây dựng vùng nuôi tôm công nghiệp, Đầu tư  80,03 Ha

2007

TT CN&MT

Giấy

01

45

B/C ĐTM Nhà máy Linker Hà Tiên

2007

TT MT và Sinh thái ứng dụng

Giấy

01

46

B/C ĐTM Đầu tư khai thác mỏ sét Kiên Lương công suất 620.000T/năm

2007

TT CN&XLMT

Giấy

01

47

B/C ĐTM Đầu tư khu du lịch sinh thái Vũng Bầu huyện Phú Quốc

2007

TT CN&MT

Giấy

01

48

B/C ĐTM Xây dựng khu du lịch điều dưỡng Hải Lưu

2007

Cty CP ĐTXD Kiên Giang

Giấy

01

49

B/C ĐTM Khu du lich sinh thái Ngôi Sao - Lucky Star Resort

2007

Cty CP ĐTXD Kiên Giang

Giấy

01

50

B/C ĐTM Khu du lịch Bãi Cửa Cạn

2007

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

51

B/C ĐTM Khu du lịch sinh thái Hương Toàn Phú Quốc Resort

2007

VP ĐK QSDĐ KG

Giấy

01

52

B/C ĐTM Cải tạo mở rộng kho xăng dầu Phú Quốc

2007

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

53

B/C ĐTM Khu đô thị mới 67,5Ha

2007

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

54

B/C ĐTM Khu tái định cư và dân cư bắc sân bay

2007

Cty CP TVXD Kiên Giang

Giấy

01

55

B/C ĐTM Hạ tầng khu du lịch cảng Bãi Vòng Phú Quốc

2007

Cty TNHH KHKT & MT Minh Việt

Giấy

01

56

B/C ĐTM Khu Resort Bảo Minh Anh

2007

TT KH&CNMT

Giấy

01

57

B/C ĐTM Cơ sở sản xuất nước mắm Khải Hoàn

2007

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

58

B/C ĐTM Khu đô thị mới Suối Lớn 187Ha

2007

Viện KH&CN

QLMT-TN

Giấy

01

59

B/C ĐTM Đầu tư xưởng sản xuất nước mắm công suất 5.000.000L/năm

2007

TT CN&MT

Giấy

01

60

B/C ĐTM Nhà hàng nổi Hoa Biển

2007

Viện KH&CN

QLMT-TN

Giấy

01

61

B/C ĐTM Siêu thị nông nghiệp Sài Gòn tại Kiên Giang

2007

TT KH - CN

Giấy

01

62

B/C ĐTM Trung tâm chế biến gia súc, gia cầm TP Rạch Giá

2007

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

63

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng khu tái định cư và dân cư thu nhập thấp

2007

TT sinh thái

MT-TN

 

Giấy

01

64

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng khu nhà ở thu nhập thấp

2007

TT sinh thái MT-TN

Giấy

01

65

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng khách sạn Sài Gòn Rạch Giá

2007

TT CN&MT

Giấy

01

66

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng, nâng cấp , cải tạo bệnh viện đa khoa H. An Biên

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

67

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng, nâng cấp , cải tạo bệnh viện đa khoa H. An Minh

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

68

B/C ĐTM Nhà máy nước đá Thuận Hoà

2008

TT KH - CN

Giấy

01

69

B/C ĐTM Đầu tư nhà máy sản xuất nước đá

2008

CtyTNHHTMDVVT Cường Thịnh

Giấy

01

70

B/C ĐTM Nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh

2008

Cty môi trường mới

Giấy

01

71

B/C ĐTM Xây dựng nhà máy bột cá Tắc Cậu

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

72

B/C ĐTM Đầu tư xây dựngmở rộng nhà máy chế biến bột cá Kiên Lương

2008

Cty CP CNMT xanh

Giấy

01

73

B/C ĐTM Mở rộng kho xăng dầu Thọ Phước

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

74

B/C ĐTM ĐTXD cơ sở hạ tầng khu ở công nhân và tái định cư Thạnh Lộc

2008

Cty CP TVĐT phát triển XD Thikeco

Giấy

01

75

B/C ĐTM ĐTXD cơ sở hạ tầng khu thương mại và dịch vụ công nghiệp

2008

Cty CP TVĐT phát triển XD Thikeco

Giấy

01

76

B/C ĐTM ĐTXD cơ sở hạ tầng kỷ thuật khu DC và khu CT công cộng phía tây Nam

2008

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

77

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa H. Châu Thành

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

78

B/C ĐTM Chợ và khu dân cư xã Vĩnh Thắng H. Gò Quao

2008

Cty TNHH KHKT & MT Minh Việt

Giấy

01

79

B/C ĐTM Trung tâm thương mại và khu dân cư đô thị mới

2008

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

80

B/C ĐTM Đầu tư xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Vĩnh Thắng

2008

Cty TNHH XNK KG

Giấy

01

81

B/C ĐTM ĐTXD hạ tầng  kỷ thuật cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

2008

Cty TNHH KHKT & MT Minh Việt

Giấy

01

82

B/C ĐTM Đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Thuận Yên

2008

Viện KT nhiệt đới & BVMT

Giấy

01

83

B/C ĐTM Khai thác vật liệu san lấp từ biển

2008

Cty TNHH tư vấn Veda

Giấy

01

84

B/C ĐTM Xây dựng khu đô thị và du lịch Nam Hà Tiên

2008

TT NCMT & QL nước

Giấy

01

85

B/C ĐTM ĐTXD công trình khai thác lộ thiên mỏ đá VLXD núi Hòn Sóc

2008

Cty TNHH TMDV KT Đức Nghĩa

Giấy

01

86

B/C ĐTM ĐTXD, nâng cấp, mở rộng bệnh  viện đa khoa H. Hòn Đất

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

87

B/C ĐTM Khai thác mỏ đá vôi núi hang Cây Ớt

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

88

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Ba Hòn Cò

2008

TT KH CNMT

Giấy

01

89

B/C ĐTM Khu nuôi thuỷ sản công nghiệp Đồng Hoà

2008

TT KT TNMT KG

Giấy

01

90

B/C ĐTM Nuôi tôm công nghiệp

2008

Cty CP CNMT xanh

Giấy

01

91

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ trên Đảo Phú Quốc

2008

Viện nghiên cứu Hạt nhân

Giấy

01

92

B/C ĐTM Khu du lịch sinh thái Lan Anh Resort

2008

Cty TNHH KHKT & MT Minh Việt

Giấy

01

93

B/C ĐTM Xây dựng khu du lịch Long Beach Phú Quốc

2008

Cty TNHH TM DV CN xanh

Giấy

01

94

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng khu biệt thự cao cấp Bà Kèo

2008

TT sinh thái MT&TN CEER

Giấy

01

95

B/C ĐTM Khu du lịch Hương Biển

2008

Cty TNHH KHKT & MT Minh Việt

Giấy

01

96

B/C ĐTM Khu tái định cư thị trấn Dương Đông

2008

Cty TNHH KHKT & MT Minh Việt

Giấy

01

97

B/C ĐTM Xây dựng trung tâm thương mại thị trấn Dương Đông

2008

Cty TNHH KHKT & MT Minh Việt

Giấy

01

98

B/C ĐTM Bến lên hàng và siêu thị kinh doanh vật liệu xây dựng

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

99

B/C ĐTM Xây dựng công viên văn hoá An Hoà

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

100

B/C ĐTM Siêu thị Coopmart Kiên Giang

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

101

B/C ĐTM Chợ nông - hải sản , chợ Chạp Phô Rạch Sỏi

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

102

B/C ĐTM Bệnh viện đa khoa cổ phần Bình An

2008

TT KT TN-MT KG

Giấy

01

103

B/C ĐTM Đầu tư nâng cấp và mở rộngbệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kiên Giang

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

104

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng khu nhà ở cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Kiên Giang

2008

TT KH&CN KG

Giấy

01

105

B/C ĐTM Đầu tư nhà máy xử lý rác TP Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang

2008

Cty CP TV XD KG

Giấy

01

106

B/C ĐTM ĐTXD nhà máy chế biến gạo xuất khẩu công suất 80.000T/năm

2008

TT KH&CN KG

Giấy

01

107

B/C ĐTM ĐTXD nâng cấp,cải tạo bệnh viện đa khoa H. Tân Hiệp

2008

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

108

B/C ĐTM  CT khai thác lộ thiên mỏ vật liệu san lấp từ biển, xây dựng Đảo Hải Âu

2008

Liên hiệp KHSX địa chất Nam bộ

Giấy

02

109

B/C tổng hợp cải tạo môi trường rạch Vàm Trư, TP Rạch Giá

2008

TT KH&CNMT

Giấy

05

110

B/C tóm tắt và tổng hợp XD quy định về xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận và phân vùng khí thải

2008

Viện nước&CNMT Weti

Giấy

02

111

Điều tra khảo sát hiện trạng môi trường các khu du lịch trên tỉnh Kiên Giang

2008

Viện nước&CNMT Weti

Giấy

02

112

B/C chuyên đề và quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang 2010 đến năm 2015 và định hướng đến 2020

2009

TT KT-MT

Giấy

03

113

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng khu dân cư thương mại đô thị thứ bảy

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

114

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng khu hành chính đô thị thứ bảy

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

115

B/C ĐTM Đầu tư cơ sở hạ tầng trung tâm thương mại khu đô thị thứ bảy

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

116

B/C ĐTM Nhà máy Chế biến bột cá

2009

Cty TNHH KHKT & MT Minh Việt

Giấy

01

117

B/C ĐTM Nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu

2009

Cty TNHH môi trường mới

Giấy

01

118

B/C ĐTM Nhà máy bột cá An Bình

2009

TT KT TN-MT KG

Giấy

01

119

B/C ĐTM NM chế biến đồ hộp xuất khẩu Tắc Cậu

2009

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

120

B/C ĐTM Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu Trung Sơn 6.355m2

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

121

B/C ĐTM Nhà máy chế biến thuỷ sản khô xuất khẩu Trung Sơn 8000m2

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

122

B/C ĐTM Nhà máy chế biến thuỷ sản

2009

Cty TNHH XD Việt Á

Giấy

01

123

Đề án bảo vệ Môi trường Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu chất lượng cao thuỷ sản 4

2009

Cty TNHH TM-DV công nghệ xanh

Giấy

01

124

Đề án bảo vệ Môi trường Nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh Kiên Cường

2009

Cty CP ĐTXD KG

Giấy

01

125

B/C ĐTM Nhà máy chế biến và đóng hộp thuỷ sản

2009

TT ứng dụng chuyển giao công nghệ

Giấy

01

126

B/C ĐTM ĐTXD phân hiệu  Kiên Giang của trường đại học Nha Trang

2009

Cty CP ĐTXD KG

Giấy

01

127

B/C ĐTM Khu du lịch sinh thái Biển Xanh

2009

Cty CP ĐTXD KG

Giấy

01

128

B/C ĐTM ĐTXD ô chôn lấp hợp vệ sinh khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt

2009

TT UDCN-QLMT Centema

Giấy

01

129

B/C ĐTM Đầu tư khai thác mở rộng mỏ đá xây dựng núi Hòn Sóc

2009

Cty TNHH TV Veda

Giấy

01

130

B/C ĐTM Đầu tư  nâng công suất khai thác, chế biến mỏ đá Hòn Sóc

2009

Cty TNHH TMDV KT Đức Nghĩa

Giấy

01

131

Đề án bảo vệ Môi trường Tuyến dân cư xã Nam Thái Sơn

2009

TT KT TN-MT KG

Giấy

01

132

Đề án bảo vệ Môi trường Xưởng sản xuất phân bón hữu cơ Komix Kiên Giang

2009

Cty TNHH Cường Thịnh

Giấy

01

133

Đề án bảo vệ Môi trường  Lâm trường trồng rừng sản xuất Hòn Đất

2009

Cty TNHH XD

Việt Á

Giấy

01

134

B/C ĐTM Khu du lịch sinh thái hòn Rễ Lớn

2009

TT UD&CGCN KG

Giấy

01

135

B/C ĐTM Nuôi tôm công nghiệp Dương Hoà

2009

Viện KHTL Miền nam

Giấy

01

136

B/C ĐTM Khai thác mỏ sét gạch ngói

2009

Liên hiệp KHSX địa chất Nam bộ

Giấy

01

137

Đề án bảo vệ Môi trường Xí nghiệp Kisimex Kiên Giang

2009

TT UD&CGCN KG

Giấy

01

138

Đề án bảo vệ Môi trường Vùng nguyên liệu mía Kiên Lương

2009

Cty TNHH XD Việt Á

Giấy

01

139

B/C ĐTM tại các khu vực khai thác CBKS và biện pháp khắc phục

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

03

140

B/C ĐTM và xác định công nghệ thiết kế công trình xử lý rác thải sinh hoạt

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

03

141

B/C ĐTM xử lý rác thải sinh hoạt cho H. Kiên Lương

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

03

142

B/C ĐTM Đầu tư khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

143

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái sông biển Cửa Cạn

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

144

B/C ĐTM Đầu tư xây dựngcải tạo khu du lịch sinh thái Quý Hải

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

145

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa Phú Quốc

2009

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

146

B/C ĐTM Khu du lịch sinh thái Trần Thái

2009

TT KT TN-MT KG

Giấy

01

147

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng công trình chợ Bắc Sơn

2009

TT KT TN-MT KG

Giấy

01

148

Đề án bảo vệ Môi trường

Xí nghiệp Kisimex An Hoà

2009

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

149

Đề án bảo vệ Môi trường

Nhà máy chế biến chả cá

2009

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

150

Đề án bảo vệ Môi trường Nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu Ngô Quyền

2009

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

151

Đề án bảo vệ Môi trường Nhà máy chế biến hải sản thuộc Cty TNHH CLASSIC MODE

2009

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

152

Đề án bảo vệ Môi trường Xí nghiệp Kisimex Kiên Giang

2009

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

153

B/C ĐTM Nhà máy chế biến thức ăn dạng viên cho cá và thức ăn gia súc dạng bột

2009

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

154

B/C ĐTM Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận

2009

Cty TNHH Rồng Tiến

Giấy

01

155

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản Sao biển

2010

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

156

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản NT

2010

TT KT TN-MT KG

Giấy

01

157

B/C ĐTM Nuôi tôm công nghiệp Tài Phong

2010

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

158

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng Nhà máy bột cá Hà Tiên

2010

Cty TNHH XD Việt Á

Giấy

01

159

Đánh giá tác động Môi trường Xây dựng khuliên hợp sản xuất gạch Tuynel Toàn Thành Tâm

2010

Liên hiệp KHSX địa chất Nam bộ

Giấy

01

160

Đánh giá tác động Môi trường đầu tư khai thác chế biến Mỏ đá xây dựng Hòn Sóc

2010

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

161

B/C ĐTM Kho chứa lương thực Sơn Thuận H. Hòn Đất - Giai đoạn I

2010

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

162

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng Nghĩa trang nhân dân mới TP Rạch Giá và huyện Hòn Đất

2010

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

163

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng cảng Hòn Chông (giai đoạn I)

2010

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

164

B/C ĐTM Đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc

2010

Cty TNHH DV KTMT S.T.E

Giấy

01

165

B/C ĐTM Đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng núi Sơn Trà

2010

Cty TNHH DV KTMT S.T.E

Giấy

01

166

B/C ĐTM Đầu tư nâng công suấtkhai thác, chế biến mỏ đá xây dựng Trà Đuốc Lớn

2010

Cty TNHH TV Veda

Giấy

01

167

B/C đánh giá HTMT các khu khai thác khoán sản ở huyện Kiên lương và các giải pháp khắc phục

2010

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

03

168

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng Nhà máy CBLT nông trường Kiên Lương

2010

Cty TNHH XD Việt Á

Giấy

01

169

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng Khu dân cư và tái định cư (giai đoạn 3)

2010

Liên hiệp KHSX địa chất Nam bộ

Giấy

01

170

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng C.Trình mỏ đá vôi núi Nai công suất 400.000T/năm

2010

Cty TNHH MT xanh-tầm nhìn xanh

Giấy

01

171

B/C ĐTM khai thác mỏ đất đá san lấp núi mây

2010

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

172

B/C ĐTM ĐTKT mỏ sét Kiên Lương để cung cấp đá sét cho nhà máy xi măng Hà Tiên 2-2

2010

Cty TNHH TV&CGCNMT Thăng Long

Giấy

01

173

B/C ĐTM Khu du lịch Cửa Cạn

2010

TT KT TN-MT KG

Giấy

01

174

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng Khu du lịch Vinh Phát Resort

2010

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

175

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Linh Chi Phú Quốc

2010

Cty TNHH XD Việt Á

Giấy

01

176

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Thuận An

2010

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

177

B/C ĐTM Đầu tư khu phức hợp Vịnh Đầm

2010

TT KH&CNMT

Giấy

01

178

B/C ĐTM của dự án Xây dựng khu nghỉ dưỡng NOVOTEL Phú Quốc RESORT & SPA

2010

TT CN-MT

Giấy

01

179

B/C ĐTM của dự án Khu nuôi cá nước ngọt Kênh 9A

2010

TT CN-MT

Giấy

01

180

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng cải tạo kho xăng dầu Thọ Phước

2011

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

181

B/C ĐTM của dự án ĐTXD cơ sở HT khu công nghiệp Thạnh Lộc - giai đoạn I

2011

TT CN-MT

Giấy

01

182

B/C ĐTM của dự án mở rộng nhà máy CB thủy sản công suất 1.500 tấn/năm

2011

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

183

B/C ĐTM của dự án ĐTXD nâng cấp, mở rộng bệnh viện đa khoa H. Giồng Riềng

2011

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

184

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xay xát hệ thống sấy và lau bóng gạo xuất khẩu Kiên Nông

2011

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

185

B/C ĐTM khai thác đá vôi độ sâu -75m thuộc núi Trầu, núi Còm và núi Châu Giang H. Kiên Lương

2011

Cty TNHH MT xanh-tầm nhìn xanh

Giấy

01

186

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá

2011

Cty TNHH MT xanh-tầm nhìn xanh

Giấy

01

187

B/C ĐTM của dự án Đầu tư dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2 Phương án vận tải ngoài nhà máy, hiệu chỉnh phương án vận chuyển đá vôi mỏ Khoe Lá

2011

Cty TNHH MT xanh-tầm nhìn xanh

Giấy

01

188

Đánh giá tác động Môi trường Nhà máy gạch Tuy Nen Kiên Giang

2011

Cty TNHH XD Việt Á

Giấy

01

189

B/C ĐTM Khu đô thị DLPQ thế kỷ xanh thuộc khu du lịch sinh thái Bãi Thơm

2011

TT CN-MT

Giấy

01

190

B/C ĐTM của dự án Xây dựng khu du lịch dịch vụ Bắc Bãi Trường - Khu I

2011

Cty phát triển CN-MT á đông

Giấy

01

191

B/C ĐTM của dự án Khu du lịch dịch vụ Bắc Bãi Trường Khu I - Quy mô 36,81 ha

2011

Cty phát triển CN-MT á đông

Giấy

01

192

B/C ĐTM của dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp STARBAY RESORT

2011

Cty CP giải pháp MT xanh

Giấy

01

193

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch, dịch vụ Bắc Bãi Trường (khu I) Quy mô 22,74 ha

2011

Cty phát triển CN-MT á đông

Giấy

01

194

B/C ĐTM của dự án Kho thuốc Bảo vệ thực vật

2011

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

195

B/C ĐTM của dự án Kho thuốc Bảo vệ thực vật Việt Đức

2011

Cty TNHH Cường Thịnh

Giấy

01

196

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng CSSX nước mắm của Cty Cổ phần nước mắm Kiên Giang

2011

Cty TNHH môi trường mới

Giấy

01

197

B/C ĐTM của dự án hạ tầng kỷ thuật và khu dân cư TT thương mại Rạch Sỏi

2011

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

198

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng bệnh viện sản - nhi tỉnh Kiên Giang

2011

Viện KH&CN

QLMT-TN

Giấy

01

199

B/C ĐTM  Xây dựng kết cấu HT khu I thuộc khu đô thị mới Phú Cường

2011

TT KH&CNMT

Giấy

01

200

B/C ĐTM Khai thác tận thu đất mỏ và cải tạo môi trường

2011

Cty CP CN TNMT

Giấy

01

201

B/C ĐTM Đầu tư xây dựng trung tâm y tế H. U Minh Thượng

2011

Viện KH&CN

QLMT-TN

Giấy

01

202

B/C ĐTM của dự án Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt H. U Minh Thượng

2011

TT NCDV CN&MT

Giấy

01

203

B/C ĐTM của dự án Kho chứa và kinh doanh vật tư nông nghiệp Đông Hà Quy mô 480 tấn/năm

2011

Cty TNHH

Rồng Tiến

Giấy

01

204

B/C ĐTM của dự án Kho chứa và kinh doanh vật tư nông nghiệp Lính Diệp Quy mô 735 tấn/năm

2011

Cty TNHH

Rồng Tiến

Giấy

01

205

B/C ĐTM của dự án Nhà máy Kiên Giang Composite

2012

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

206

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy bột cá Kiên Giang

2012

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

207

B/C ĐTM của dự án Bảo quản và chế biến thủy hải sản

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

208

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Nhà máy CBTS xuất khẩu Tắc Cậu

2012

Cty TNHH môi trường Kim Phát

Giấy

01

209

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Cty CP chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau chi nhánh Kiên Giang

2012

Cty TNHH ĐTXD Lạc Hồng

Giấy

01

210

B/C ĐTM của dự án Nhà máy chế biến thủy sản Kiên Hùng

2012

TT quan trắc TNMT KG

Giấy

01

211

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng bệnh viện tâm thần tỉnh Kiên Giang

2012

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

212

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng bệnh viện ung bứu tỉnh Kiên Giang

2012

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

213

B/C ĐTM của dự án Kho chứa thuốc bảo vệ thực vật An Giang

2012

TT KT TNMT KG

Giấy

01

214

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng bệnh viện lao tỉnh Kiên Giang

2012

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

215

B/C ĐTM của dự án Nhà làm việc VFC - Chi nhánh Kiên Giang

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

216

B/C ĐTM của dự án Cửa hàng vật tư nông nghiệp Đức Phương

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

217

B/C ĐTM của dự án Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

218

B/C ĐTM của dự án

Nhà máy xay xát lúa gạo Đại Ngọc

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

219

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Nhà máy xay xát lúa gạo và ép củi trấu Hải Nương 2

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

220

B/C ĐTM của dự án ĐTXD công trình Chợ bách hóa tổng hợp Giồng Riềng

2012

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

221

B/C ĐTM của dự án

Đại lý vật tư nông nghiệp Hoàng Sơn

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

222

B/C ĐTM của dự án Cửa hàng vật tư nông nghiệp Phong Lập

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

223

B/C ĐTM của dự án Cửa hàng vật tư nông nghiệp Hùng Hai

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

224

B/C ĐTM của dự án Cửa hàng vật tư nông nghiệp Sáu Điệp

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

225

B/C ĐTM của dự án Cửa hàng vật tư nông nghiệp Trương Thành Võ

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

226

B/C ĐTM của dự án Đại lý vật tư nông nghiệp Vũ Trung

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

227

B/C ĐTM của dự án DNTN Vật tư nông nghiệp Hòa Thành

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

228

B/C ĐTM của dự án Đầu tư khai thác - chế biến đá xây dựng mỏ đá Hòn Sóc

2012

Cty TNHH TMDV KT Đức Nghĩa

Giấy

01

229

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng trung tâm y tế H. Kiên Hải

2012

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

230

B/C ĐTM của dự án Xây dựng kho cảng xăng dầu Kiên Lương

2012

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

231

B/C ĐTM của dự án Xây dựng đê kè và nạo vét luồng trước bến cảng Hòn Chông

2012

Cty CP Khoáng Việt

Giấy

01

232

B/C ĐTM của dự án Đầu tư nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Khoe Lá từ 60.000 m3/năm lên 100.000 m3/năm

2012

TT KH&CNMT

Giấy

01

233

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Khu nuôi tôm công nghiệp Trung Sơn

2012

TT quan trắc TNMT KG

Giấy

01

234

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy xay xát, hệ thống sấy và lau bóng gạo Kiên Bình

2012

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

235

B/C ĐTM của dự án Mở rộng nhà máy sản xuất bao bì Hà Tiên công suất 90.000.000 bao/năm

2012

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

236

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Bệnh viện Đa khoa Kiên Lương, Quy mô 179 giường

2012

Cty TNHH Rồng Tiến

Giấy

01

237

B/C ĐTM của dự án Nhà máy chế biến thủy sản Trung Sơn công suất 4.950 tấn/năm

2012

Cty CP Khoáng Việt

Giấy

01

238

B/C ĐTM của dự án Khai thác mỏ cát san lấp công suất 480.000m3/năm

2012

Viện KH&CN

QLMT-TN

Giấy

01

239

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Vùng nuôi tôm công nghệ sạch Toàn Cầu

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

240

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Nuôi tôm công nghiệp 256,79 ha

2012

Cty CP TVXD& TM MTVC

Giấy

01

241

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Nuôi tôm công nghiệp

2012

Cty CP TVXD& TM MTVC

Giấy

01

242

B/C ĐTM của dự án Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Đảo Vàng

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

243

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng khu du lịch Venus Island Resort

2012

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

244

B/C ĐTM của dự án Khu nuôi trồng động vật hoang dã kết hợp phát triễn du lịch Hòn Dừa

2012

TT KT TN-MT KG

Giấy

01

245

B/C ĐTM của dự án Xây dựng khu trung cư và tái định cư TT Dương Đông

2012

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

246

B/C ĐTM của dự án Trung tâm phát thanh truyền hình Phú Quốc

2012

Cty CP XD&MT Trọng Phương

Giấy

01

247

B/C ĐTM của dự án Khu nghỉ dưỡng Bà Kèo - Phú Quốc

2012

Cty CP Khoáng Việt

Giấy

01

248

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của La Veranda Resort

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

249

B/C ĐTM của dự án Kho phân Duy Thành

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

250

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy CB gạo xuất khẩu Tân Hiệp B

2012

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

251

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng kho chứa và kinh doanh vật tư nông nghiệp Vạn Lộc

2012

Cty TNHH Rồng Tiến

Giấy

01

252

B/C ĐTM của dự án Cửa hàng vật tư nông nghiệp Trịnh Ngọc Tuấn

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

253

B/C ĐTM của dự án Cửa hàng thuốc Bảo vệ thực vật Vũ Đình Tư

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

254

B/C ĐTM của dự án Nhà máy lau bóng gạo Kinh 7

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

255

B/C ĐTM của dự án Kho vật tư nông nghiệp Nguyễn Minh Trí

2012

Cty TNHH MT TN xanh

Giấy

01

256

B/C ĐTM của dự án Cửa hàng vật tư nông nghiệp Tuấn Trang

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

257

B/C ĐTM của dự án Cửa hàng vật tư nông nghiệp Mạnh Lân

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

258

B/C ĐTM của dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long Tiểu dự án TP Rạch Giá

2012

Cty CP phát triển hạ tầng Thăng Long

Giấy

01

259

B/C ĐTM của dự án Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Kiên Giang

2012

Cty CP TVXD Long Châu

Giấy

01

260

B/C ĐTM của dự án Trung tâm Metro Cash & Carry  Rạch Giá

2012

Cty TNHH Hoàng Trung Chính

Giấy

01

261

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Khách sạn Tâm Hùng

2012

TT QT TNMT KG

Giấy

01

262

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Cảng hàng không Rạch Giá

2012

Viện KH&CN

QLMT-TN

Giấy

01

263

B/C ĐTM của dự án Cửa hàng vật tư nông nghiệp Huệ Lan

2012

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

264

B/C ĐTM của dự án Khai thác vật tư san lấp từ biển

2012

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

265

B/C ĐTM của dự án Trạm biến áp 110 KV Vĩnh Thuận

2012

Cty CP TVXD điện lực

Giấy

01

266

B/C ĐTM của dự án Đường dây 110 KV An Biên - Vĩnh Thuận

2012

Cty CP TVXD điện lực

Giấy

01

267

B/C ĐTM của dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt H. An Biên

2013

TT NCDV&CNMT

Giấy

01

268

B/C ĐTM của dự án Xây dựng kho chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

2013

Cty TNHH TVXD TM Hân Minh

Giấy

01

269

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Trang trại chăn nuôi Ba Huân

2013

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

270

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Chi nhánh Cty Cổ phần Nông Dược Hai Kiên Giang

2013

Cty TNHH Mt&TN xanh

Giấy

01

271

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Nhà máy CB thủy hải sản Minh Hà

2013

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

272

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Nhà máy CB thủy hải sản Nguyệt Anh

2013

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

273

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Bệnh viện đa khoa huyện Gò Quao

2013

Viện KH&CN QLMT-TN

Giấy

01

274

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Chi nhánh Cty TNHH điện tử Foster

2013

Cty TNHH MT xanh – Tầm nhìn xanh

Giấy

01

275

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Kho chứa lương thực Vĩnh Thắng 2

2013

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

276

B/C ĐTM của dự án Xây dựng kho chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

2013

Cty TNHH TVXD TM Hân Minh

Giấy

01

277

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Nhà máy SX kinh doanh phân hữu cơ

2013

Cty TNHH MT-TN xanh

Giấy

01

278

B/C ĐTM của dự án Xây dựng kho chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

2013

Cty TNHH TVXD TM Hân Minh

Giấy

01

279

B/C ĐTM của dự án Xây dựng kho chứ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

2013

Cty TNHH TVXD TM Hân Minh

Giấy

01

280

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Xây dựng kho chứa phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật Năm Loan

2013

Cty TNHH TVXD TM Hân Minh

Giấy

01

281

B/C ĐTM của dự án Đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng núi Sơn Trà

2013

Cty DV KT MT S.T.E

Giấy

01

282

B/C ĐTM của dự án Mỏ đá xây dựng núi Sơn Trà (Cty TNHH Hải Vân)

2013

Cty DV KT MT S.T.E

Giấy

01

283

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Nhà máy chế biến thủy sản tôm, mực Công suất 1.200 tấn/năm

2013

Cty CP TVĐT Cửu Long

Giấy

01

284

B/C ĐTM của dự án Xây dựng kho chứa phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật

2013

Cty TNHH TVXD TM Hân Minh

Giấy

01

285

B/C ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng trường đào tạo nghiệp vụ du lịch và khu nghỉ dưỡng Thiên Đường Phú Quốc

2013

Cty CP Khoáng Việt

Giấy

01

286

B/C ĐTM của dự án Khu du lịch sinh thái Quý Hải

2013

Cty CP Khoáng Việt

Giấy

01

287

B/C ĐTM của dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences

2013

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

288

B/C ĐTM của dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sunset Sanato (DT: 24,78 ha)

2013

TT CNMT

Giấy

01

290

B/C ĐTM của dự án Sunrise VNT Resort

2013

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

291

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Khu du lịch sinh thái Trần Thái Quy mô 41,01 ha

2013

Cty TNHH TVMT Văn Lang

Giấy

01

292

B/C ĐTM của dự án Khu nghỉ dưỡng Salinda Premium Resort and Spa Phú Quốc

2013

Cty MT-TN xanh

Giấy

01

293

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Kho phân Nguyễn Minh Trí

2013

Cty TNHH DV &CNMT Tân Tiến

Giấy

01

294

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Nhà máy chế biến gạo Đình Thái

2013

Cty MT-TN xanh

Giấy

01

295

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Hệ thống mạng lưới điện trung, hạ thế và các trạm biến áp tỉnh Kiên  Giang

2013

Cty CP TVXD KG

Giấy

01

296

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Nhà hàng - khách sạn Hòa Giang

2013

TT ứng dụng và CGCN KG

Giấy

01

297

Đề án bảo vệ Môi trường chi tiết của Cty TNHH MTV Cơ khí Kiên Giang

2013

TT QT MT KG

Giấy

01

298

B/C ĐTM của dự án Siêu thị Co.opmart Rạch Giá

2013

TT QT MT KG

Giấy

01

299

B/C ĐTM của dự án xây dựng kho chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Liên Minh

2013

Cty TNHH TVXD TM Hân Minh

Giấy

01

300

B/C ĐTM của dự án xây dựng kho chứa phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Lưu Quang Thanh

2013

Cty TNHH TVXD TM Hân Minh

Giấy

01