Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại Quốc lộ 61, khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành

(15:00 | 09/10/2019)

Ngày 03/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại Quốc lộ 61, khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng xăng dầu số 39).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_2279_UBND.signed.pdf