Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại số 36, đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá

(08:03 | 26/09/2019)

Ngày 16/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại số 36, đường Phạm Hồng Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (cửa hàng trưng bày).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_2130_UBND.signed.pdf