Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại Quốc lộ 80, ấp Cống Tre, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

(19:30 | 23/09/2019)

Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1916/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại Quốc lộ 80, ấp Cống Tre, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng xăng dầu số 24).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1916_UBND.signed.pdf