Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định thu hồi đất thuộc quyền sử dụng của Doanh nghiệp tư nhân Kim Tới và cho Doanh nghiệp tư nhân Tư Dũng thuê đất tại Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành

(19:18 | 23/09/2019)

Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc thu hồi đất thuộc quyền sử dụng của Doanh nghiệp tư nhân Kim Tới và cho Doanh nghiệp tư nhân Tư Dũng thuê đất tại Khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Dự án Nhà kho phân loại nguyên liệu hàng hóa thủy sản).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyết định số 1904.docx