Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Trần Quế Trân thuê đất tại Lô F2, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành

(12:11 | 18/08/2019)

Ngày 22/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1585/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Trần Quế Trân thuê đất tại Lô F2, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất khu công nghiệp (dự án nhà máy sản xuất gạch - ngói - beton dự ứng lực).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1585_UBND.signed.pdf