Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định thu hồi đất, giao đất cho Báo Nhân dân tại Lô C4', Khu dân cư phường An Bình, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

(12:08 | 18/08/2019)

Ngày 18/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1564/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất cho Báo Nhân dân tại Lô C4', Khu dân cư phường An Bình, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (xây dựng Văn phòng thường trú Báo Nhân Dân tại tỉnh Kiên Giang).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1564_UBND.signed.pdf