Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng

(14:59 | 08/07/2019)

Ngày 13/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1329/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Nhà máy Chế biến gạo xuất khẩu Giồng Riềng phân xưởng 1).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1329_UBND.signed.pdf