Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Giao đất - Cho thuê đất - Thu hồi đất

Xem với cỡ chữAA

Quyết định cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại khu phố 2, trị trấn Dương Đông

(14:58 | 08/07/2019)

Ngày 13/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1327/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thuê đất tại khu phố 2, trị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng xăng dầu Bạch Đằng).

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   QD_1327_UBND.signed.pdf