Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Đấu giá, cho thuê quyền sử dụng đất

Xem với cỡ chữAA

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất

(10:03 | 25/12/2018)

Thông báo số 795/TB-KGRE ngày 06/8/2018 của Công ty Cổ phần bất động sản Kiên Giang về đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang quản lý:

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại khu cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, Kiên Giang.

- Diện tích: 6.601,5 m2.

- Mục đích sử sụng đất: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

- Thời hạn cho thuê: 50 năm.

- Giá khởi điểm: 5.037.884.000 đồng.

Trung tâm PTQĐ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Thongbao_795_daugiachothue_QSDD.pdf