Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Đấu giá, cho thuê quyền sử dụng đất

Xem với cỡ chữAA

Đấu giá quyền sử dụng đất thuê

(14:27 | 23/07/2019)

Thông báo số 22/TB-KGAP ngày 22/7/2019 của Công ty Đấu giá Hợp Danh Kiên Giang về việc đấu giá tài sản.

Công ty Đấu giá Hợp Danh Kiên Giang thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuê do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang quản lý. Tài sản đấu giá tại khu phố Nội Ô, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Diện tích thửa đất: 7.234,7 m2.

Mục đích sử dụng đất thuê: Đất thương mại, dịch vụ (TMD).

Thời hạn sử dụng đất thuê: 50 năm.

Giá khởi điển: 24.909.072.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 14/08/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Kiên Giang.

Trung tâm PTQĐ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_22_KGAP.PDF