Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).

(08:26 | 30/08/2019)

Thông báo số 151/TB-STNMT ngày 29/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).

Văn phòng Sở

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_151_STNMT.signed.PDF