Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo thu hồi đất do người sử dụng đã chết mà không có người thừa kế

(08:57 | 05/01/2019)

Thông báo số 205/TB-STNMT ngày 28/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang về việc thu hồi đất do người sử dụng đã chết mà không có người thừa kế.

Văn phòng ĐKĐĐ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TB_205_STNMT.pdf